whatsapp
 

 

ZenActueel:
Iedere dag inspiratie voor een zenvol leven

Zen.nl, Zen, meditatie, leren mediteren, dialoogtraining, aandacht, liefde, openheid, luisteren, rituelen, effectief, stress, reflectie, relatie, rust, balans, harmonie, ervaringen, gevoelens, doelen, eenzaam, tijd en ruimte, bubbels, wensen, natuur, ideeën, intentie, verbinding, irritatie, bezorgdheid, transparant, interesse, oprechte vragen


Dialoog redt onze relatieAnnet, Zen.nl Amersfoort

De eendaagse dialoogtraining leert je met meer aandacht en openheid te spreken en vooral ook te luisteren naar de ander. Zen in de praktijk zou je kunnen zeggen. De rituelen die je aangereikt krijgt zijn eenvoudig en blijken bijzonder effectief.

Mijn moeder had het vaak over “Zeven vette jaren en zeven magere jaren”. Wel, mijn partner en ik hebben zeven magere jaren achter de rug. Door grote veranderingen op het gebied van gezondheid, werk, gezinssamenstelling en wonen is ons leven de afgelopen zeven jaar nogal in beweging geweest. De stress liep door de voortdurende verandering flink op en voor reflectie was nauwelijks tijd. Ik sloot me af voor de wereld om me heen en hield alle ballen zo goed mogelijk in de lucht. Die houding sloop ook onze relatie binnen.

Eenzaamheid
We deden beiden ons best het hoofd zo goed mogelijk boven water te houden. Daar hoorde ook bij dat we elk op ons eigen manier probeerden de ander te steunen en te ontzien. Maar toen de rust weer wat was teruggekeerd en we de balans opmaakten, samen overgebleven in ons nieuwe huis en weer in goede gezondheid, realiseerden we ons dat van ‘samen’ niet meer zoveel was overgebleven, behalve hetzelfde adres en huishouden. Dat ging weliswaar in goede harmonie, maar van werkelijke uitwisseling of het delen van ervaringen, gevoelens of doelen was niet zo veel over. We voelden ons allebei eenzaam.

Elke week een dialoog
Geïnspireerd door de Dialoogtraining die ik volgde, hebben we een paar weken geleden besloten om elke week samen een dialoogsessie te houden. De één neemt de tijd en ruimte die hij of zij nodig heeft om de ander te vertellen wat hem of haar zoal bezig houdt. Dat kan gaan om iets wat je raakt in een boek wat je aan het lezen bent, over eigen bubbels waar je tegenaan loopt, of over iets wat je opvalt van de ander. Alles wat je de moeite waard vindt om te delen kan je uitspreken. De ander luistert aandachtig, onderbreekt je niet. Pas daarna kan de ander je nog verhelderende vragen stellen. We hebben er bewust voor gekozen om alleen verhelderende vragen te stellen en niet anderszins te reageren op wat de ander heeft gezegd. Wat we voor ogen hadden was dat we weer meer in verbinding zouden komen met elkaar.

Weer samen
Het effect op onze relatie van dit eenvoudige ritueel is verbazingwekkend groot. Heel concreet heeft het opgeleverd dat individuele wensen die uitgesproken werden meteen invulling kregen en we daar samen iets mee hebben gedaan. Zo wilde ik heel graag het een en ander veranderen aan de inrichting van de woonkamer. Een paar dagen na het uitspreken van de wens in de dialoog hebben we samen gekeken hoe het anders zou kunnen en ideeën uitgewisseld en zijn we samen aan het werk gegaan. We voelen ons nu allebei meer thuis in ons huis, wat nu ook voelt als ‘ons huis’. Mijn man sprak zijn wens uit om meer bezig te zijn met de natuur binnen zijn werkzaamheden. Samen denken we nu na over de verschillende mogelijkheden. Het voelt heel goed voor mij om ideeën aan te dragen en duidelijk te laten merken dat ik daar ondersteunend in wil zijn. Het is verrassend voor ons dat het zich uitspreken van de één en het open en onbevooroordeeld luisteren van de ander onmiddellijk leidt tot gezamenlijke acties. De wederzijdse wensen waren niet nieuw voor de ander, maar door de dialoog, waarbij je bewust de intentie hebt om de ander te horen, ontstaat als vanzelf de verbinding met elkaar. Zijn wens wordt mijn wens en mijn wens wordt zijn wens.

De dialoog verbindt
Nu we een paar weken deze dialoog toepassen en er meer vertrouwen in krijgen, durven we ook wat gevoeliger thema’s te vertellen aan elkaar. Wat ons daarbij bijvoorbeeld opvalt is dat dingen die we voorheen beleefden als irritatie, vaak blijken te gaan om bezorgdheid voor de ander en de wens dat het de ander goed gaat. We voelden wel aan dat de geïrriteerde toon met onze eigen bubbels te maken had. Door er in de dialoog even op te reflecteren, worden die bubbels transparant en kunnen we zien dat er betrokkenheid en liefde onder zit. De dingen die tijdens onze dialoog zijn gezegd zijn nu van ons beiden. We hebben meer openlijke interesse in de ander en tonen dat met oprechte vragen. We voelen ons veel meer verbonden met elkaar.

Kortom, al na enkele weken is het cijfer voor de kwaliteit van onze relatie minstens een hele punt gestegen. We blijven zeker doorgaan met de wekelijkse dialoog! Met dank aan misschien wel de waardevolste eendaagse training die ik tot nu toe deed.

De volgende Dialoogtraining van Rients Ritskes is op:
30 januari 2020 in Amsterdam


*Op verzoek van de auteur is dit artikel onder pseudoniem geplaatst