zen actueel blog zen actueel blog

 Zen.nl, Zen , mediteren, werk en privé-leven, succes, teleurstelling, mindfulness, mediteren, inefficiënte zorgsysteem, Qualizorg, kwaliteit, patiënt centraal, gezondheid, zorgkosten, zenleiderschapsforum, Rutger van Zuidam


Mediteren, ondernemen en de privé-werkbalansRutger van Zuidam is succesvol ondernemer en komt woensdag 30 oktober vertellen over zijn ondernemerschap en hoe werk en privé-leven door en over elkaar heenlopen. Hoe succes en teleurstelling elkaar afwisselen en hoe Stephen Covey, mindfulness en mediteren een rol spelen om koers te houden.

* In 2005 vader werd van een premature tweeling en ervaarde hoe inefficiënt ons zorgsysteem ingericht was, besloot hij het systeem te willen veranderen. In 2010 startte hij Qualizorg, een IT-applicatie die aan zorgverlener, patiënt en andere maatschappelijk belanghebbenden inzicht biedt in kwaliteitsindicatoren, waarmee de kwaliteit van onze zorgverlening wordt gecontroleerd. Zo'n 8 jaar later maken 8.500 zorgorganisaties hier gebruik van en is Qualizorg marktleider op het gebied van kwaliteitsindicatoren in Nederland. Een succes maar met een keerzijde.

Rutger
‘De oorsprong voor Qualizorg ligt in 2004. Ik was business development medewerker met zorg als één van de key accounts en maakte de transitie in de zorg mee. De marktwerking deed in 2006 zijn intrede. Het moest allemaal meer draaien om de patiënt; meer zelfregie, betere kwaliteit en lagere kosten. Samen met alle belanghebbende partijen bedachten we vragenlijsten die patiënten konden invullen. Evaluaties van de ervaren kwaliteit en uitkomsten van zorg. De samenwerking tussen belangenpartijen (overheid, beroepsvertegenwoordigers, patiëntenorganisaties en zorgverzekeraars) startte goed, maar toen zorginkopers met de onderzoeksresultaten naar de zorgorganisaties gingen, ontstonden discussies. De data zou niet kloppen, en men herkende zich niet in de resultaten.’

‘Zowel in mijn vak als privé ontstond de motivatie om bij te dragen het zorgsysteem te veranderen.’ ‘In diezelfde tijd werd ik vader van een tweeling. Mijn dochters werden veel te vroeg geboren en waren ziek. In de jaren die volgden, zaten mijn vrouw en ik zelf midden in de zorg. De kwaliteit van de Nederlandse zorg is goed, maar de manier waarop deze was ingericht was heel inefficiënt. We werden in een systeem gezogen waarin we geen regie meer hadden. De patiënt staat niet centraal. Alles draaide nog steeds om het ziekteproces, niet om de gezondheid. Er wordt gefinancierd naar “behandeling”, niet naar uitkomst.’

‘Met het vooruitzicht dat we vergrijzen en de zorgkosten zullen stijgen naar € 200 miljard, vind ik dat we ons moeten voorbereiden en in de toekomst beter in staat moeten zijn om zelf keuzes te maken. Maar in de zorg stellen we ons volledig afhankelijk op van een systeem. Zowel in mijn werk als privé ontstond er een motivatie om dit te veranderen en daarom startte ik in 2010 Qualizorg. Met onder andere een IT-applicatie die real-time inzicht biedt in kwaliteitsindicatoren en keuze-informatie verstrekt? aan zorgverlener én patiënt, zodat de patiënt centraal komt te staan.’

‘In plaats van schriftelijke vragenlijsten had ik een direct online proces. Met dit digitale systeem was de kwaliteitsbewaking van de zorg veel beter te monitoren en het was bovendien veel goedkoper: een onderzoek kostte in plaats van € 2.000 maar € 500. Ieder jaar verdubbelde onze omzet. We werden groter en groter, maar dit leek niet in ieders belang. De data werd gebruikt door de belangenpartijen, werd onderdeel van contracten, en dat ging weer tegen andere belangen in. Iedereen gelooft in data, innovatie en transparantie, maar als het dichtbij komt, blijkt vaak dat men helemaal niet wil veranderen. We waren een vernieuwende organisatie, niet van de gevestigde orde, en de zorg is daar toch gevoelig voor. Dan moet je vertrouwen winnen van zorgorganisaties en dat duurt lang. En als organisatie die denkt dat het beter kan met behulp van data en de patiënt zeggenschap wil geven over zijn zorg, is dat best een uitdaging. Partijen probeerden alles wat ze konden om ons tegen te houden. Zo kregen we te maken met rechtszaken en er zijn meldingen gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens. We kwamen er altijd goed uit, maar dit leidde af van mijn focus en doel, impact maken.’

Woensdag 30 oktober geeft Rutger om 17.00 uur in Nijmegen een inleiding over hoe succes en teleurstelling elkaar afwisselen en hoe Stephen Covey, mindfulness en mediteren een rol spelen om koers te houden. Deze lezing is voor leden van het Zenleiderschapsforum, maar kan ook door niet leden worden bijgewoond. Zie voor meer informatie en aanmelding: www.zen.nl/zenleiderschapsforum

Woensdag 11 december is de laatste bijeenkomst van dit jaar en die wordt gehouden in Amsterdam. Inleider is dan Pia Velema die sinds enkele jaren zenleraar en locatiemanager van Zen.nl Haarlem is. Daarvoor was zij jarenlang professioneel verantwoordelijk voor kwaliteitszorg en ziet duidelijke overeenkomsten tussen zen en het werken aan de kwaliteitsverbetering in een organisatie. De uitdagingen die we persoonlijk ervaren met het integreren van zen in de praktijk, vertonen opvallende overeenkomsten met de uitdagingen die organisaties tegen komen in hun streven naar kwaliteitsverbetering. Zie voor meer informatie en aanmelding: www.zen.nl/zenleiderschapsforumZen.nl, Zen , mediteren, werk en privé-leven, succes, teleurstelling, mindfulness, mediteren, inefficiënte zorgsysteem, Qualizorg, kwaliteit, patiënt centraal, gezondheid, zorgkosten, zenleiderschapsforum, Rutger van Zuidam
Foto: diner tijdens de vorige bijeenkomst van het zenleiderschapsforum

* tekst overgenomen van ABN-AMRO:
https://www.abnamro.nl/nl/zakelijk/ondernemen/advies/mijn-beslissing-rutger-van-zuidam.html