whatsapp
 

 

ZenActueel:
Iedere dag inspiratie voor een zenvol leven

Rients Ritskes, zen, zen.nl, sesshin, stilte, retraite, levensloop van de mens, Edith Eva Eger, de keuze, mediteren, zenmeditatie, Ranzen, Lochem, zin van het leven, inzicht, trauma, meditatie, rust, lichaam en geest, zuivere aandacht


Sesshin over levensloopRients Ritskes, Zen.nl Nederland

In deze zomersesshin staat onze levensloop centraal. Het gaat over: wat hebben we geleerd van de eerste ‘helft’ van ons leven en hoe kunnen we dat toepassen op de rest ervan. Door een week de tijd te hebben om leerervaringen op een rijtje te zetten, ontwikkelen zich belangrijke inzichten. De belangrijkste is misschien wel dat je van slechte ervaringen in je jeugd minstens net zo geïnspireerd kunt raken als van positieve ervaringen, of wellicht nog meer. In dat licht werd afgelopen week voor veel deelnemers duidelijk dat je ook voor de vervelende ervaringen die je zijn overkomen soms later toch heel dankbaar kunt zijn. Soms omdat ze je sterker hebben gemaakt, soms omdat je er behoedzamer door bent geworden. Iemand vertelde dat hij tot nu toe vaak vol afschuw aan een van zijn docenten terug dacht, maar nu door deze week nog eens stil te staan bij wat er gebeurde dat helemaal was omgeslagen. Hij zag ineens dat het ‘geweld’ waarmee de leraar hem had bejegend hem gemaakt had tot de vredelievende en gelukkige vader die hij in de ogen van zijn kinderen is. Vijfentwintig jaar na dato, realiseerde hij zich dat de docent met zijn intimiderende gedrag bewust hem al jong de les van zijn leven had gegeven. Een les die hij als kwajongen vreselijk vond, maar nu toch kon herwaarderen.

De eerste helft van deze week stond in het teken van wat we geleerd hebben van de eerste ‘helft’ van ons leven, de tweede helft wordt besteed aan hoe al deze leerervaringen in te zetten in de andere helft van ons leven. De zin van het leven staat indirect centraal en we laten ons tijdens de inleidingen inspireren door ervaringen en door mooie voorbeelden uit het verleden. Het levensverhaal van de Boeddha staat centraal, maar ook de biografie van Edith Eva Eger komt uitgebreid aan de orde. Het boek dat ze schreef - De Keuze - gaat over hoe zij haar bijna onbeschrijfelijke concentratiekampervaringen heeft weten om te zetten in de moed om psycholoog te worden en vervolgens veel oorlogsveteranen in Amerika te helpen hun traumatische ervaringen te verwerken. Belangrijk is daarbij de zin uit haar boek: Als je wilt overleven, moet je je eigen behoeften overstijgen en jezelf wijden aan iets of iemand buiten jezelf. Deze visie sluit naadloos aan bij de missie van Zen.nl, namelijk dat je vooral gelukkiger wordt door anderen te faciliteren in duurzaam geluk. Natuurlijk zonder jezelf daarbij te veronachtzamen, want als eerste moet je zorgen dat je zelf in een goede mentale en fysieke conditie bent om taken groter dan jezelf goed aan te kunnen. Dat is waarom bijna 50 mensen deze zomerweek besteden aan meditatie. Zo’n week helpt om je hoofd weer eens even lekker op te ruimen en belangrijke zaken weer goed van bijzaken te kunnen scheiden. Een soort zomerschoonmaak, die goed is voor lichaam en geest. Een week lang geen mobiele telefoon, geen laptop, geen alcohol en heerlijk vegetarisch eten. Een week vol rust, zuiver aandacht voor jezelf, mooie inzichten en de schoonheid van de natuur.

De volgende sesshin in het najaar is van zondag 6 t/m zaterdag 12 oktober onder leiding van Floor Gessho Rikken.
In januari is er een wintersesshin van zondag 12 t/m zaterdag 18 januari onder leiding van Rients Ritskes.

sesshin, eten, retraite, rust, aandacht, rientsritskes, zennl

De vegetarische maaltijden tijdens deze sesshin zijn weer super lekker en met veel aandacht voor ons klaargemaakt.