whatsapp
 

 

ZenActueel:
Iedere dag inspiratie voor een zenvol leven
Zen.nl, Zen, meditatie, leren mediteren, Rients Ritskes, retraites, sesshin, Yvonne Visser, beginnersgeest, zen mind, met zen beginnen, Shunryu Suzuki, zenmeester, wijsheid, cursisten, gevoelens, zinloosheid, leegte, authenticiteit, eenvoud, levendigheid, inzicht, voelen
© Rients


De eerste keer (1)Yvonne Visser, Zen.nl Amersfoort/ Zen.nl Leusden

In januari ga ik voor de eerste keer een weeksesshin leiden. Spannend, en ongelooflijk leerzaam! Inmiddels heb ik ruime ervaring opgedaan in het leiden van weekendsesshins maar ‘de grote sesshin’ is toch andere koek. Al maanden kijk ik rond in de dingen die zo in het dagelijks leven voorbijkomen, zoekend naar een inspirerend thema. De lijst groeide gestaag, maar geleidelijk aan werd de lijst met afgekeurde thema’s ook steeds langer en bleven er minder en minder geschikte ‘kandidaat-thema’s’ over. Zoals zo vaak lag de keuze eigenlijk erg voor de hand. Een weeksesshin voor het eerst leiden maakt mij weer tot de beginner; zen-mind, beginners-mind. Voilà, het perfecte thema: “De geest van de beginner”.

Met zen beginnen
Bij de voorbereiding op deze sesshin is het boek “Met zen beginnen” van Shunryu Suzuki een must. Suzuki was een Japanse zenmeester die op uitnodiging les ging geven in de Verenigde Staten. In het boek zijn voordrachten die hij daar in de jaren 60 heeft gehouden samengebracht. Nu bewaar ik aan dit boek niet direct warme herinneringen. Jaren geleden vormde het de basis voor een reeks lessen aan de gevorderdengroepen. Er werden toen wel citaten voorbereid en met elkaar gedeeld, maar er was nog geen regelmatige supervisie. Ik heb me door de lessen heen geworsteld. Het boek van Suzuki vond ik moeilijk en ik begreep bij lange na niet alles van wat hij aan wijsheden deelde; stof die ik zelf maar net kon bevatten goed overbrengen aan cursisten bleek meer dan een uitdaging. Het was dan ook niet mijn beste lessenreeks, besefte ik toen al. Pas jaren later drong een ander besef tot mij door, namelijk dat er een verband was tussen de gevoelens van zinloosheid die mij in die periode overvielen en het boek. Ondanks de vertalingen klinkt er veel authenticiteit door in de teksten van Suzuki, die ik toen meer heb aangevoeld dan bewust heb begrepen, vooral als gevoelens van leegte en zinloosheid. Juist omdat ik me daarvan niet goed bewust was, gingen die gevoelens als een mist over mij en mijn leven hangen. Mijn geworstel om les over de stof te geven deed naast de mistroostigheid ook een duit in het zakje. Kortom, geen boek waar ik heel blij van werd.

Tot leven komen
Hoe anders lees ik het boek nu! Ik vind het prachtig. Inhoudelijk blijft het buitengewoon uitdagend en het klinkt aanmatigend als ik zou stellen dat ik alles helemaal doorgrond. Toch lees ik nu een volstrekt ander boek dan toen. De teksten hebben een eenvoud en levendigheid die nog worden versterkt door de wijze waarop Suzuki, als Japanner die de taal niet goed beheerste, zoekt naar woorden en soms nieuwe woorden maakt om zijn inzicht over te brengen. Het boek roept nu hele andere dingen in mij op. Herinneringen aan eerdere ervaringen en andere teksten komen tot leven, vaak in een nieuw licht. Het thema van de beginnersgeest komt meerdere keren terug in de voordrachten, maar nog veel meer dan dat laat Suzuki ‘de beginner in mij’ tot leven komen. Juist doordat ik dat nu kan voelen, is er geen enkele aandrang om de tekst intellectueel te gaan benaderen, te proberen alles te begrijpen of er vat op te krijgen. Waar een paar jaar geleden het gevoel er geen vat op te kunnen krijgen me bedrukte, is dat precies wat nu maakt dat ik de voordrachten als bijzonder levendig ervaar. Nog een keer voor de eerste keer Het is een boek waar ik erg blij van word en waarvan ik nu al weet dat ik het volgend jaar weer ga herlezen. Of liever, ik ga het volgend jaar nog een keer voor de eerste keer lezen, omdat ik dan opnieuw een beginner wil zijn. Daar verheug ik me nu al op. Een beginner zijn geeft me talloze mogelijkheden om nieuwe dingen te ontdekken. Een kans die je als doorgewinterd lezer of sesshinganger niet meer hebt, dan ‘weet je immers al wat je te wachten staat’ en liggen juist daardoor de teleurstellingen op de loer. De beginner, die heeft geen verwachtingen en kan daarom duizenden verrassingen tegemoet zien. Tijdens de wintersesshin in januari gaan we een week lang oefenen om alles te benaderen met de geest van de beginner. Diegenen die voor de eerste keer sesshin doen zijn daarmee alvast in het voordeel.

De volgende sesshins zijn gepland voor:

Van 17 t/m 23 januari o.l.v. Yvonne Visser (wachtlijst)
Van 9 t/m 15 mei o.l.v. Floor Rikken (wachtlijst)
Van 27 juni t/m 3 juli o.l.v. Rients Ritskes
Van 21 t/m 27 november o.l.v. Arthur Nieuwendijk