whatsapp
 

 

ZenActueel:
Iedere dag inspiratie voor een zenvol leven
Zen.nl, Zen, meditatie, leren mediteren, Rients Ritskes, Mozambique, regeneratieve landbouw, energie, focus, introductiecursus, groenere wereld, duurzaamheid, natuur helpen, voedselbossen, rust, zonder stress, Stichting Harmonergy, ZenActueel, donatie


Help ElsardRients Ritskes, Zen.nl Nijmegen

Elsard de Boer (61) gaat binnenkort in Mozambique een school voor jonge boeren opzetten waar ze leren regeneratieve landbouw toe te passen, door het aanleggen en beheren van voedselbossen. Zen en het dagelijks mediteren hebben Elsard de afgelopen 12 jaar de energie en focus gegeven dit plan ten uitvoer te brengen. Help Elsard met zijn geweldige plannen en lees hieronder hoe je dat kunt doen.

Zen en keuzes maken
Samen met zijn dochter deed Elsard twaalf jaar geleden een introductiecursus zen in Nijmegen en dat gaf hem de rust die hij zocht en sterkte zijn innerlijke overtuiging dat hij een wezenlijke bijdrage wilde gaan leveren aan een groenere wereld. Hij kon wel wat zen gebruiken, want in zijn zware baan bij de politie kwam er veel op hem af en daarnaast had hij sluimerend al de plannen die nu werkelijkheid aan het worden zijn. Het mediteren gaf hem de energie en focus om naast zijn baan heel hard te werken aan zijn grote plannen. Nu zijn die plannen helemaal uitgekristalliseerd en zelfs voor een deel al gerealiseerd.
Zen en duurzaamheid
Binnenkort verhuist hij samen met zijn partner naar Mozambique om daar samen een school op te zetten voor afgestudeerde landbouwschoolstudenten, die zich verder willen specialiseren in regeneratieve landbouw. ‘Duurzaam’ is volgens Elsard niet langer goed genoeg, want dat gaat uit van het behoud van wat we hebben, maar we moeten meer doen. We moeten de natuur helpen te herstellen van de schade die wij haar hebben toegebracht. De aanleg van voedselbossen is daartoe de geijkte methode volgens Elsard en vele andere deskundigen. Zijn partner Ingrid en hij zijn zelf inmiddels ook echte deskundigen die worden geraadpleegd. Ingrid, dochter van een boswachter in Zuid-Afrika, wordt ingehuurd als consultant op dit gebied.

Een groenere wereld
In november gaan ze in Mozambique wonen en hebben daar de beschikking over 4,5 hectare om jonge boeren op te leiden tot lokale voedsel-bos-boeren. Het is een hele praktische opleiding en de eerste student is reeds begonnen en binnenkort starten de volgende drie. Over 5 jaar zullen ze volgens plan ongeveer 50 boeren hebben opgeleid en stromen er tenminste 10 nieuwe studenten per jaar in. Een belangrijk aspect van dit hele plan is de nauwe samenwerking met de lokale landbouwhogeschool, waarbij het de bedoeling is dat deze opleiding na enige jaren een geïntegreerd onderdeel van de opleiding wordt die nationaal en misschien wel internationaal wordt uitgerold.

Rust en focus
Elsard heeft in de afgelopen 12 jaar niet alleen veel deskundigheid opgebouwd in de regeneratieve landbouw, maar ook een enorm netwerk. Hij is voor velen een graag geraadpleegd adviseur en als alle aanvragen voor informatie en advies hem teveel worden, dan mediteert hij gewoon nog wat extra en dan lukt het zonder stress. Ook is hij voorzitter geworden van de Stichting reNature, een Stichting die onder andere door het wereldwijd oprichten van modelboerderijen bedrijven helpt de regeneratieve landbouw toe te passen. Voor de voorbereiding van hun project in Mozambique is Elsard verschillende keren een paar maanden in Mozambique geweest, maar de meeste voorbereiding gebeurde ’s avonds en in de weekenden vanuit Groesbeek. Zonder het regelmatig mediteren had hij, volgens eigen zeggen de rust en focus niet kunnen bewaren.

Help Elsard
Wil je iets doen om Elsard te steunen in zijn geweldige project, bezoek dan eens de website en doneer een kleiner of groter bedrag aan de Stichting Harmonergy, IBAN NL84 TRIO 0379422077. De Stichting zal waarschijnlijk binnen enkele weken de aangevraagde ANBI-status verkrijgen, waardoor donaties aftrekbaar zullen zijn. Zen.nl doneert 250 euro aan de Stichting Harmonergy om dit geweldige zenvolle initiatief te ondersteunen en hoopt dat vele lezers van ZenActueel dit project met ons willen steunen met donatie. Vermeld bij je donatie ZEN, zodat Elsard weet welke donaties van zijn zen-vrienden komen. Namens Elsard veel dank.

Zen.nl, Zen, meditatie, leren mediteren, Rients Ritskes, Mozambique, regeneratieve landbouw, energie, focus, introductiecursus, groenere wereld, duurzaamheid, natuur helpen, voedselbossen, rust, zonder stress, Stichting Harmonergy, ZenActueel, donatie Zen.nl, Zen, meditatie, leren mediteren, Rients Ritskes, Mozambique, regeneratieve landbouw, energie, focus, introductiecursus, groenere wereld, duurzaamheid, natuur helpen, voedselbossen, rust, zonder stress, Stichting Harmonergy, ZenActueel, donatie