zen meditatie cursus centrum mediteren met effect meditatiebel

 

Balans vinden met de meditatiecursus voor beginners

Het belangrijkste van de introductiecursus zenmeditatie is dat je goed leert mediteren, zodat je in de meditatie, in jezelf rust kunt vinden en deze innerlijke rust kunt toepassen in je dagelijkse leven.We gaan er in de introductiecursus vanuit dat je nog weinig of geen ervaring hebt met zenmeditatie. We introduceren de meditatie stap voor stap zodat je elk aspect ervan goed leert kennen. Na de eerste drie lessen heb je de houding en techniek goed onder de knie en wordt er verder gewerkt aan de verdieping van de rust tijdens de meditatie. De les begint met een interactieve inleiding van ongeveer drie kwartier over een thema. Daarna wordt er gemediteerd, afgewisseld met loopmeditatie om de benen te strekken en dan drink je gezamenlijk thee. In het eerste deel van de les is er veel ruimte om samen een gesprek te hebben over het onderwerp en daar vragen over te stellen, in het tweede deel van de les ligt de nadruk op het mediteren zelf.

De meesten cursisten willen leren mediteren omdat ze meer rust willen in hun leven. Veel onderwerpen die we in de inleidingen bespreken hebben dan ook als onderliggend doel je meer inzicht te geven in hoe je meer rust kunt vinden in jezelf en hoe zenmeditatie daar voor jou een bijdrage aan kan leveren. Onderwerpen die de langskomen zijn onder andere: omgaan met (digitale) stress, hoe vereenvoudig je het maken van keuzes in je leven en hoe leer je meer aandacht te geven aan zaken die jij belangrijk vindt.

Ook wordt in de loop van de introductiecursus duidelijk hoe gedachten en emoties invloed uitoefenen op je leven en krijg je handvatten aangereikt om daar beter mee om te gaan. Samen kijken we ook naar wat het woord ‘ego’ betekent en hoe ons idee over ons zelf invloed heeft in je dagelijkse leven. De goede mix tussen enerzijds het opdoen van nieuwe kennis en inzichten en anderzijds het opdoen van nieuwe ervaringen, zorgt ervoor dat deelnemers aan de introductiecursus de cursus als heel leerzaam en inspirerend ervaren.

Het belangrijkste aspecten van de meditatiecursus is dat je de meditatie en de rust die dat geeft, leert in te passen in je leven. Dan pluk je er echt de vruchten van. Dit leer je vooral door ook regelmatig thuis te oefenen en daarbij zijn de wekelijkse lessen, de ervaring van de leraar en de uitwisseling van ervaringen met je cursusgenoten een bron van inspiratie.

Tijdens de introductiecursus gebruiken we het heldere boek 'Leer denken wat je wil denken' van Rients Ritskes.