whatsapp
 

 

ZenActueel:
Iedere dag inspiratie voor een zenvol leven
Zen.nl, Zen, meditatie, leren mediteren, koan, opleiding, zencoach, ontwikkeling, faciliteren, duurzaam geluk, zenleraar, coachingsvaardigheden, niet-willen, loslaten, persoonlijke ontwikkeling, projectie, overdracht, kennis, inzicht, levend, veranderingOpleiding tot Zencoach:
van pilot naar waardevolle ontwikkelingswegBij het faciliteren van mensen in het realiseren van duurzaam geluk heeft coaching al jaren een belangrijke plaats binnen het aanbod van Zen.nl. Ook in de opleiding tot zenleraar vormt de individuele coaching door één van de opleiders de kern van de opleiding. De praktische insteek leidt tot meteen toepasbare oefeningen en inzichten. In de loop der jaren groeide het aantal geïnteresseerden en mensen in opleiding gestaag en daarmee werd een verdiepende ontwikkeling en professionalisering van de opleiding in gang gezet.

Pilot
Enkele jaren geleden ontstond de wens om binnen het opleidingsaanbod meer aandacht te gaan besteden aan coachingsvaardigheden. Een groep ervaren docenten die ook al langere tijd coachten, werd uitgenodigd deel te nemen aan een pilot van vier middagen. Hierin kregen zij een training aangeboden in belangrijke vaardigheden voor het begeleiden en coachen. Deze pilot is enthousiast ontvangen en voorzag duidelijk in een behoefte. Op basis van deze positieve ervaring en de feedback van de deelnemers is vervolgens een trainingsprogramma van acht dagen ontwikkeld, waarin niet alleen dieper ingegaan kan worden op basale kennis en vaardigheden voor coachen, maar ook de onderscheidende aspecten van zencoaching een plek konden krijgen.

Zen in coaching
Want is de zen in zencoaching? In het opzetten van de vaardigheidstraining is dat een telkens terugkerende vraag geweest. Zoals bij de meeste koans duurt het wel even voor je een passend antwoord hebt en zeker op deze koan moest en moet gezeten en gekauwd worden. Mijn (voorlopige) antwoord is: coachen door niet-denken, niet-willen en niet-doen. Daarmee ontstaat de voor zen typerende paradoxale situatie dat we nu een training hebben die gedurende acht dagen een vol programma biedt, waarin van alles wordt aangeleerd en geoefend wat vervolgens moet worden losgelaten om het effectief te kunnen toepassen in de praktijk. In de training wordt theoretische kennis verworven die de deelnemers zich eigen maken door te oefenen. In het oefenen ontstaat inzicht en daarmee verdieping, ook in de eigen persoonlijke ontwikkeling. Het denkmodel is voor deze training een heldere basis, immers het is voor coaching bij uitstek van belang doorleefd inzicht te hebben in projectie. Projectie wordt in een setting waarin iemand wordt gecoacht of begeleid ‘overdracht’ genoemd. Kennis en inzicht in overdracht moet worden begrepen met je hoofd, maar ook gevoeld met je hele lijf, met je hele hart. Vanuit het ontstane inzicht ontstaat de open houding voor de ander in het gesprek en vanuit die openheid worden nieuwe perspectieven zichtbaar gemaakt. Loslaten is daarmee niet het uit je handen laten vallen van het geleerde, maar veeleer het geleerde de geïnternaliseerde basis laten zijn voor je handelen.

Volwassen
Inmiddels starten er twee keer per jaar nieuwe groepen zencoaches in opleiding en brengen het geleerde in praktijk tijdens een stage. Het programma van de training is geëvolueerd, de training is volwassen geworden. En natuurlijk is de ontwikkeling daarmee niet ten einde. Het is onze intentie voor al het opleidingsaanbod en zeker ook voor deze training om het steeds levend te houden, in beweging, zichzelf verbeterend en aanpassend aan de context. Alles is immers verandering.

De eerst volgende zencoachtraining start in februari en de ervaring leert dat de opleiding tot zencoach vooral heel geschikt is voor degene die de zenlerarenopleiding al bijna of helemaal hebben afgerond, ook al kan van die volgorde in overleg met de opleider worden afgeweken. Als je geïnteresseerd bent in het volgen van de opleiding tot zenleraar of zencoach, neem dan contact op met je zenleraar of met Jeroen Verstappen; mail: jeroen@zen.nl, telefoon: 024-6636420.