whatsapp
 

 

ZenActueel:
Iedere dag inspiratie voor een zenvol leven
Zen.nl, Zen, meditatie, leren mediteren, Rients Ritskes, lockdown, zenleraren, eenzaam, gezonder, lockdown, positief effect, klachten, minder stress, luchtvervuiling, reizen, minder druk, onderzoekZenners voelen zich gezonder en minder eenzaamRients Ritskes, Zen.nl Nederland

In de ZenActueel van een week geleden vroeg ik me af of de lockdown een positief effect op onze gezondheid zou kunnen hebben. Die vraag kwam op naar aanleiding van de specialisten die de bevolking oproepen bij klachten vooral naar het ziekenhuis te komen voor onderzoek. Sinds de lockdown melden zich veel minder mensen en worden er minder ernstige diagnoses gesteld. Mijn vraag is of dit komt doordat er minder luchtvervuiling is, minder gereisd wordt, we minder druk zijn en mensen minder stress hebben en daardoor minder ziek worden of komt dit doordat mensen bang zijn om in het ziekenhuis besmet te worden met corona en dus met klachten maar liever thuisblijven. Daarom deden we een klein onderzoek en legden onze lezers een aantal vragen voor rond dit thema, zoals de vraag: Voel je je gezonder of juist minder gezond de afgelopen 8 maanden in vergelijking met daarvoor? Men kon antwoorden Gezonder, Even gezond of Minder gezond. In de grafiek hieronder de antwoorden van 263 respondenten.

Opvallend gezonder
Wat het meest opvalt in deze grafiek is dat naarmate de respondenten intensiever met zen bezig zijn ze zich sinds de start van de lockdown gezonder voelen. Dit sterke exponentiele verband is weergegeven met de groene lijn. Dit gevoel komt overeen met mijn eigen waarneming, zoals ik dat in het vorige artikel beschreef, namelijk een gevoel van minder reizen, minder reisstress, meer in de tuin werken, dus gezonder. Een ander, mogelijk nog belangrijker deel van de verklaring van dit positieve, effect kan zijn dat naarmate je meer mediteert je beter met veranderende omstandigheden om kunt gaan. Ook het grote verschil tussen de groep die geen cursus heeft gevolgd en de deelnemers aan de introductiecursus valt op. In de eerste groep voelt 8% zich gezonder sinds de start van de eerste lockdown en bij de introductiecursisten is dat al 32%.

Eenzaamheid
We hebben nog een aantal vragen gesteld, waaronder of mensen zich meer of juist minder eenzaam voelen sinds het begin van de eerste lockdown. Ook in de antwoorden daarop vinden we een opmerkelijke samenhang, nl hoe meer betrokken mensen zijn bij Zen.nl hoe minder eenzaam ze zich voelen (groene lijn).


Zen.nl, Zen, meditatie, leren mediteren, Rients Ritskes, lockdown, zenleraren, eenzaam, gezonder, lockdown, positief effect, klachten, minder stress, luchtvervuiling, reizen, minder druk, onderzoek