zen actueel blog zen actueel blog

 


Zen.nl, Zen, meditatie, leren mediteren, wie ben ik, workshop, Yvonne Visser, ego, introductiecursus, zoektocht, zendo, afhankelijk, zelf, visualisatie, oefening, bubbels, superego, gedrag, oordelen, bekritiseren, bewuste keuzes Boeddha, vier edele waarheden, ik, overleven, mededogen, verwachtingen, ambities, liefde, compassie, compliment


“Wie ben ik” in één dag?Nico, cursist Zen.nl Zeist

Het is een zonnige ochtend en ik loop naar binnen bij Zen.nl voor de eendaagse workshop van Yvonne Visser over het ego. Ik weet niet zo goed waar ik terecht kom en wat ik kan verwachten, toch wel een beetje spannend dus. In september ben ik gestart met de introductiecursus zenmeditatie en mijn ervaringen zijn zo positief dat het mij motiveerde nog een stapje te maken in de zoektocht naar mijzelf.

Er zijn 20 deelnemers en we zitten in de zendo. Yvonne begint met een korte inleiding en uitleg over de vraag waarom wij vaak niet helder zien. Zij vertelt over kernovertuigingen, onder andere dat wij na onze geboorte een tijd volkomen afhankelijk zijn en dat wij daarom, wanneer wij in ons latere leven iets tekort komen, snel denken dat er iets van buiten toegevoegd moet worden. Vervolgens doen we met behulp van een visualisatie een oefening om zicht op je dagelijkse zelf te krijgen om daarna te kijken naar kernovertuigingen en de strategie van het ego. We gaan aan de slag met dat je een idee opbouwt wie je bent ten opzichte van je omgeving en zo presenteer je jezelf ook, hiermee komt je omgeving ook in die positie. Maar hoe presenteer je jezelf? Dit doe je door de bril van je ‘bubbels’. We spreken over het superego als het handboek van voorwaarden waar je gedrag aan moet voldoen en werken aan de vragen: “Hoe moet je zijn?” en “Hoe mag je niet zijn?”. Bij deze oefening realiseer ik mij hoezeer ik mij laat bepalen door mijn superego. Mijn superego dat, op een irrationele manier over mij oordeelt, mij bekritiseert en regelmatig maakt dat ik mij “slecht” voel. Ik wil geen last meer hebben van dit patroon en werken aan het mij hier bewust van zijn en dan bewuste keuzes kunnen maken.

Na een heerlijke lunch pakken we de draad weer op. Yvonne vertelt over de Vier edele waarheden die de Boeddha heeft gegeven en we staan wat langer stil bij de derde edele waarheid: “Het lijden kan worden opgeheven door het opheffen van onwetendheid”. Er is een absolute werkelijkheid (er is een universum) en ons bestaan zal daar geen invloed op hebben en er is een relatieve werkelijkheid, hier maakt het wel uit hoe je leeft. In de relatieve werkelijkheid ben je iemand die iets te doen heeft en hoe je je manifesteert doet er toe. Omdat het gericht is op overleven is het ego hierbij functioneel. Wij geven het ego vorm met een patroon: “mijn belangen zijn het belangrijkste” en raken zo verstrikt in het patroon dat gericht is op het “ik”. We zouden ons ook kunnen richten op het geheel. De “ik gecentreerdheid” loslaten en zo handelen dat het geheel beter gaat lopen. Je kunt ook naar je ego kijken als een gereedschapskist waar je dingen mee kunt doen. Het gaat om openheid (leegte) waarin de dingen in jou kunnen ontstaan, afgestemd op de situatie. Wat je noemt: stof tot nadenken! Vervolgens nog een intensieve oefening, waarbij je eigenlijk in gesprek bent met jezelf en we sluiten af met het thema ‘mededogen’. Minder vastklampen aan ideeën, aannames, verwachtingen en ambities. Ontspan, kijk met zachtere ogen en laat je minder leiden door je superego dat overal iets van vindt.

Een fijne dag en hard gewerkt, waarbij ik hét antwoord op de vraag “Wie ben ik?” niet heb gevonden. Dat had ik ook niet verwacht, wel heb ik veel geleerd over mijzelf en meer zicht gekregen op de “mist”, waar ik doorheen kijk naar mijzelf, anderen en naar de wereld. Hierbij acceptatie zoekend: “het is wat het is” en kijkend met meer mededogen, compassie en liefde. Ik neem mij voor mijzelf elke dag een compliment te geven. Een worsteling is niet nodig en toch worstel ik vrolijk door!

Op vrijdag 14 febr is er een workshop Wie ben ik? in Veldhoven. Klik hier voor info een aanmelding
Op zondag 21 juni is er een workshop Wie ben ik? In Amersfoort. Klik hier voor info een aanmelding