whatsapp
 

 

ZenActueel:
Iedere dag inspiratie voor een zenvol leven

Zen.nl, Zen, meditatie, leren mediteren, zorg, balans, behoeftes, levensbelang, Kyogen Fleer, terminale fase, verantwoordelijk, energie, aandacht, trots, geen nee kunnen zeggen, coach, over grenzen gaan, teveel willen, gehoord en gezien voelen, werkdruk, drijfveren, duurzaam, gezond, zorgverlening


Zen en zorgverleningKyogen Fleer, Zen.nl Nijmegen / Zen.nl Enschede

Zenmeditatie en -coaching hebben me geleerd om beter om te gaan met de balans tussen mijn eigen behoefte om te zorgen en de behoefte aan zorg van mijn cliënten. Dit is voor mij van levensbelang geweest en daarom wil ik dit graag delen met andere professionals in de zorg, tijdens de komende eendaagse trainingen Zen in de zorg. De eerste van deze trainingen is op 8 februari en er zijn al ruim voldoende aanmeldingen om deze dag door te kunnen laten gaan en voor de snelle beslissers zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Klik hier voor info en aanmelding .

Een voorbeeld
Op een dag werd ik als wijkverpleegkundige ingeschakeld om een mevrouw te verzorgen en bij te staan in de terminale fase van haar leven. Ze bleek nog maar kort tevoren de diagnose te hebben gekregen van een zeer dodelijke aandoening. Ik ging kennismaken met haar en haar man en zette me volledig in en regelde in korte tijd alles wat nodig was. Ik voelde me heel verantwoordelijk en maakte vele overuren.

Natuurlijk tip-top
Bij de kennismaking werd me duidelijk dat zij het belangrijk vond om gedurende haar ziekbed er tip-top verzorgd uit te blijven zien. Bij het eerste zorgmoment de dag er na had ze nog de energie om haar routines van het opmaken van haar gezicht voor de kaptafel zelf uit te voeren. Van mij werd verwacht deze over te nemen als het niet meer ging. Ik kreeg het benauwd, want hier had ik helemaal geen ervaring mee. Ik volgde nauwgezet haar handelingen voor de kaptafel. Dat vond ze prima en ze ging me er zelfs les in geven. Tot op de dag van vandaag zie ik precies voor me hoe ze dit voor deed en hoe ze vertelde waar ik speciaal op moest letten.
Al vrij kort er na overleed ze. Later, in een nazorggesprek, gaf haar man me het bidprentje. Daarin werd ik met naam en toenaam bedankt voor de aandacht voor het opmaken aan de kaptafel. Ik werd warm van trots. Tegelijk wist ik dat ik te ver was gegaan in mijn opvattingen over mijn takenpakket. Het bidprentje was een bewijs van oprechte dank van het echtpaar, maar maakte mij ook duidelijk dat ik niet nee kon zeggen als mij iets gevraagd werd. Door het mediteren en van mijn coach heb ik geleerd beter om te gaan met de uitdagende balans tussen willen en kunnen, waardoor ik minder over mijn grenzen ga en transparanter kan zijn over mijn mogelijkheden.

Teveel willen
Het is een goede drijfveer om veel te willen betekenen voor anderen. En het is erg belangrijk dat iemand zich gehoord en gezien voelt in zijn vraag om zorg en ondersteuning. De dagelijkse uitdaging voor iedereen die werkt in de zorg is voldoende oog te hebben voor een gezonde balans tussen vraag en aanbod, tussen willen en kunnen. En dan is dit nog maar een van de talrijke dilemma’s en vraagstukken van zorgprofessionals die de moeite waard zijn om te onderzoeken. Waar doe ik het voor? Hoe ver ga ik? Wanneer is het goed? Hoe ga ik om met werkdruk? En hoe met claims van collega’s en leidinggevenden?

In de eendaagse workshop Zen in de zorg gaan we op zoek naar gezonde antwoorden op dit soort vragen. We kijken hoe het beter kan. Niet persé om een nog betere professional te worden, maar vooral om je eigen grenzen, drijfveren en behoeftes beter in kaart krijgen in relatie tot de vaak grenzeloze vraag naar zorg. Om zo een betere balans te kunnen vinden die voor iedereen duurzaam en gezond is.

Zie voor meer informatie en aanmelding voor de eendaagse training Zen in de zorg:

Za. 8 feb.          Zen.nl Nijmegen
Za. 14 mrt          Zen.nl Lochem
Za. 4 apr.          Zen.nl Delft
Za. 23 mei          Zen.nl Utrecht
Do. 11 jun.          Zen.nl Amsterdam