whatsapp
 

 

ZenActueel:
Iedere dag inspiratie voor een zenvol leven
Zen.nl, Zen, meditatie, leren mediteren, bomen planten, Rients Ritskes, bos, stichting meer bomen planten, donaties, zeebos, sanghadag, natuur, hartverwarmend, klimaat, zonder winstoogmerk
Rients Ritskes en Sander Haken planten de eerste boom in het zenbos nabij Amersfoort

Eerste boom in zenbos geplantRedactie Zen.nl, Zen.nl Nederland

Afgelopen zondag om 9.42 uur is de eerste boom van het zenbos in de Treek geplant door Rients Ritskes, oprichter van Zen.nl en oprichter van Stichting Meer bomen planten.

Samenwerking
Rients plantte de boom samen met Sander Haken, bestuurslid van Landgoed den Treek - Henschoten. Daarmee werd de samenwerking in dit project mooi gesymboliseerd.
Vervolgens werden met meer dan 100 vrijwilligers gedurende de gehele dag 1250 bomen geplant in Den Treek. Het was daarmee een prachtige zenvolle sanghadag. Het weer werkte mee en de sfeer was top. Sommigen ervoeren het als ontroerend om op deze manier zelf eens echt iets te doen voor de natuur. En voor de organisatoren van Zen.nl Amersfoort was het hartverwarmend zoveel blije gezichten te zien en samen zo'n positieve bijdrage te leveren aan het klimaat!

Organisatie en initiatief
Dit alles komt tot stand door Evert Jan Kema, Frank Hakenmulder, Arjan de Graaf en nog vele anderen. Ook hebben we veel te danken aan alle vrijwilligers en Martin Nolsen en John van Gulik, de beheerders van het landgoed. Zij hebben heel veel werk verricht om er een topdag van te maken. En tot slot het bestuur van de Stichting Meer bomen planten. Deze stichting werd door Rients opgericht speciaal om boomplant-initiatieven vanuit Zen.nl locaties te kunnen faciliteren. Anya Wiersma, voorzitter van de Stichting Meer bomen planten, heeft afgelopen maand vernomen dat de stichting de ANBI-status heeft verkregen. Donaties aan onze stichting (die geen winstoogmerk heeft) zijn daardoor fiscaal aftrekbaar.

Doneer
Donaties aan de stichting zijn van harte welkom, evenals nieuwe boomplant-projectvoorstellen. Doneren kan op NL 92 TRIO 0320 1374 73 t.n.v. Stichting Meer bomen planten.

En doe mee op 24 april
De Stichting Meer bomen planten houdt op zaterdag 24 april haar online oprichtingsbijeenkomst.

Programma:
09.30 uur:Opening van het congres
Door Rients Ritskes, dagvoorzitter en oprichter van de Stichting
09.40 uur:Over de waarde van het bos voor ons eigen geluk en welbevinden
Door Anya Wiersma, voorzitter van de Stichting
10.00 uur:Pauze om koffie of thee te maken
10.10 uur:Break-out-room-sessie 1: Kennismaking met andere congresleden
10.40 uur:Over de schoonheid van bomen in natuur en cultuur
Door Frank Hakemulder, hoogleraar Media en Performance Studies
10.50 uur:Het hoe en waarom van meer bomen planten in Nederland
Door Dirk Polder, landschapsinrichter en adviseur van onze Stichting
11.20 uur:Break-out-room-sessie 2: Themagroepen op basis van belangstelling
12.20 uur:Plenaire rapportage themagroepen en samenvatting door dagvoorzitter
 
Deelname:donatie van € 5, € 10, € 25 of € 50
Aanmelding:via Ik ben aanwezig


Voor vragen en projectvoorstellen kun je contact opnemen met Anya, anya@zen.nl tel. 06-12232467. Zen.nl Nederland steunt vanaf nu dit initiatief door voor elke nieuwe cursist van Zen.nl een boom te doneren aan de Stichting Meer bomen planten.nl.

Zen.nl, Zen, meditatie, leren mediteren, bomen planten, Rients Ritskes, bos, stichting meer bomen planten, donaties, zeebos, sanghadag, natuur, hartverwarmend, klimaat, zonder winstoogmerk