whatsapp
 

 

ZenActueel:
Iedere dag inspiratie voor een zenvol leven
Zen.nl, Zen, meditatie, leren mediteren, evaluatie, zencoaching, zenleraar, opleiding, covid, coach, examen


Evaluatie opleiding zenleraar en zencoachRedactie Zen.nl, Zen.nl Nederland

In januari 2021 is een evaluatieformulier verzonden aan alle zenleraren en zencoaches (zioppers) in opleiding. Het aantal aangeschreven zioppers bedroeg 112 en het aantal respondenten was 61. Gemiddeld wordt de opleiding in zijn geheel met het rapportcijfer 8 beoordeeld. In de grafiek hieronder de cijfers voor de verschillende onderdelen van de opleiding en een beoordeling van de vraag hoe goed de opleiding bijdraagt aan de persoonlijke ontwikkeling en hoe Zen.nl als organisatie omgaat met de Covid-situatie.

De resultaten komen in hoge mate overeen met de evaluatie van enkele jaren geleden. Het is natuurlijk erg fijn te zien dat de bijdrage van de opleiding aan de persoonlijke ontwikkeling van de zioppers, met bijna een 9 het hoogste scoort. De literatuurstudie was ook toen het minst hoog beoordeeld.

Zen.nl, Zen, meditatie, leren mediteren, evaluatie, zencoaching, zenleraar, opleiding, covid, coach, examen

In de Word Cloud zie je de meest gebruikte woorden uit de toelichting van de respondenten op de cijfers in bovenstaande grafiek. Hoe vaker een woord gebruikt werd, des te groter. Verder hieronder enkele citaten uit deze toelichting:

Het ziop traject past me steeds beter, nu ik beter mijn vragen leer kennen. Daarmee kan ik mijn leerpunten en het zioptraject beter integreren. Ik ben tevreden over het totale les- en leeraanbod. Ik ben blij met jullie inspanningen om de ziopdagen online te bieden maar ik verheug me enorm op de eerste keer dat we elkaar weer in Nijmegen kunnen zien. Ik vond de jaargesprekken erg bevredigend. In een gesprek met voldoende tijd met een andere coach reflecteren op je ontwikkeling was erg waardevol.

Ik herken me in de gedachte van 'levenslang leren' en in dat opzicht blijf ik altijd zenleraar in opleiding. Daar waar ik voor het examen nogal eens bezig was met 'wat wordt er van me verwacht?', 'wat zijn de eisen aan het examen?' zie ik het 'in opleiding zijn' nu als een mogelijkheid om gespiegeld, gefrustreerd en geïnspireerd te worden en daarmee mezelf steeds beter te leren kennen.


Heb je belangstelling voor de opleiding tot zenleraar of zencoach, neem dan eens contact op met je zenleraar en informeer naar de mogelijkheden of neem contact op met Jeroen Verstappen van Zen.nl Nederland op jeroen@zen.nl of bel tijdens kantooruren 024-6636420