whatsapp
 

 

ZenActueel:
Iedere dag inspiratie voor een zenvol leven
Zen.nl, Zen, meditatie, leren mediteren, Rients Ritskes, zenfilosofiecursus, online, evaluatie, Floor Rikken, geluk, welzijn, zenboeddhisme, zeiles, inzichten, diepgang, westerse filosofen, perspectief, nihilisme, rituelen, koans, non-dualiteit, wijsheid, dagelijks leven
© Rients

Evaluatie zenfilosofiecursusBettina Zevenbergen, Zen.nl Nederland

Ruim twee weken geleden werd de eerste online zenfilosofiecursus afgerond en deze is inmiddels geëvalueerd. De reacties bevatten vele bruikbare tips die we zullen toepassen in de komende zenfilosofiecursussen. De eerstvolgende serie van acht colleges zal verzorgd worden door Floor Gessho Rikken en start op donderdag 18 maart om 19.30 uur.

Evaluatie eerste online cursus
Alle onderdelen van de afgelopen cursus werden beoordeeld met een rapportcijfer rond de 7,5 waarbij de begrijpelijkheid van de cursus er iets bovenuit sprong en de interactie met de deelnemers juist iets lager werd beoordeeld. Het college waarin de deelnemers het meest actief konden participeren werd het hoogst gewaardeerd. Als organisatie zijn we vooral heel gelukkig met het gegeven dat 86% van de deelnemers aangeeft dat deze cursus iets, veel of zelfs heel veel heeft bijgedragen aan hun geluk en welzijn. Daar doen we het graag voor.

Reacties op de vraag of en waarom deelnemers de cursus zouden aanraden:
In vogelvlucht komen kerngedachten en de grondleggers van het eeuwenoude zen boeddhisme voorbij en dit wordt met praktijkvoorbeelden mooi neergezet en vertaald naar deze hedendaagse tijd.
Kitty

Het is een aangename manier om meer diepgang te krijgen naast de reguliere zenlessen. Bepaalde inzichten worden duidelijker vanwege de achtergrond die tijdens de cursus wordt gegeven.
Femke

Ik zou de cursus zeker aanbevelen vanwege de diepgang ervan. De opzet van de online zenfilosofie cursus kent een uitnodigende betrokkenheid en blijft boeien.
Anoniem

Deze cursus heb ik net afgerond en ik had er veel aan. Ik beoefen zenmeditatie vanaf mijn vroege jeugd en ik ben nu 61 jaar. Deze online zenfilosofiecursus ervaar ik als bijzonder waardevolle verdieping.
Liesbeth

De aansluiting met westerse filosofen is verhelderend.
Anoniem

Ik heb inmiddels de cursus aanbevolen aan mijn cursisten en een paar vrienden.
Anoniem

Als je vanuit een breder filosofisch perspectief naar allerlei dagelijkse situaties, ervaringen, handelingen, relaties wilt kijken, dan is deze cursus zeker een aanrader. Door de vertaalslag worden voor mij taalkundig en moeilijk te begrijpen filosofische gedachten en theorieën helder en toepasbaar.
Jeanine

"De filosofie cursus is een leerweg voor mensen die op zoek zijn naar een praktische vertaling van filosofische theorieën over zen en nihilisme.
Marieke

De cursus geeft een mooi inzicht in de wereld van de zen filosofie.
Bert Cats

Door de cursus zenfilosofie ervaar ik sterker dat de zen geworteld is in een lange traditie, begonnen in India vanuit een hindoeïstische basis. Ik realiseer me dat er vele boeddhistische stromingen zijn en het is leerzaam om in grote lijnen meer kennis te hebben van de verschillen. Daardoor ben ik me nu bewuster van de rituelen van Zen.nl en het belang van de koans. Omdat begrippen zoals er is geen ontstaan noch vergaan, alles is veranderlijk en leeg moeilijk te begrijpen zijn, helpt de cursus zenfilosofie er zeker bij om dit beter te verstaan.
Jeannette Vos

Om te leren; je horizon te verruimen en om te zien hoe verschillende mensen door de eeuwen heen zich hebben bezig gehouden met de belangrijke levensvragen. Om te leren inzien dat er vanuit vele, ook onverwachte hoeken, wat te leren valt. Wij mensen hebben een belangrijk gemeenschappelijk goed. We zouden de medemens, ook die uit het verleden als “reisgenoot” kunnen beschouwen.
Nazir

Deze Zen filosofiecursus raad ik iedereen aan die op zoek is naar enige hersengymnastiek. Het geeft inzicht in de geschiedenis van zen, de overeenkomsten en verschillen tussen de oosterse en westerse filosofie en vooral de vaardigheid om non-dualiteit toe te passen in de praktijk.
Anoniem

De cursus laat een heldere samenhang zien tussen de theoretische filosofie en het praktisch beoefenen van zenmeditatie.
Anoniem

Mijn verlangen naar wijsheid is groot en ik kan niet anders zeggen dan dat het volgen van de filosofiecursus me daar meer dan verwacht in heeft bevredigd. Het laten kraken van de hersenen op moeilijke vragen zoals 'wat is dé waarheid?' en tegelijkertijd de praktische handvaten voor in het dagelijkse leven, zorgden voor een leerzaam traject dat me nog meer richting heeft gegeven.
Esther

Klik hier voor meer informatie en aanmelding over de komende nieuwe online zenfilosofiecursus van acht colleges door Floor Rikken,
start op donderdag 18 maart 19.30 uur

Klik hier voor meer informatie over de volgende online zenfilosofiecursus van acht colleges door Rients Ritskes,
start op woensdag 12 mei om 19.30 uur
(de inhoud van deze reeks is dezelfde als de eerder door hem gegeven acht colleges)