whatsapp
 

 

ZenActueel:
Iedere dag inspiratie voor een zenvol leven
Zen.nl, Zen, meditatie, leren mediteren, bomen planten, Rients Ritskes, bos, stichting meer bomen planten, helpen, rust, ruimte, CO2, donaties, corona-richtlijnen


Help bomen planten
13 en 20 maart in Delft
28 maart bij LeusdenRedactie Zen.nl, Zen.nl Nederland

Je kan actief bijdragen aan meer bos, rust en ruimte en minder CO2, niet alleen door donaties maar ook met het planten van de bomen. Kom helpen! Het voorjaar komt eraan en dat betekent dat we nu een echt zenbos gaan aanplanten met het via Zen.nl ingezamelde geld, zowel in de Treek bij Leusden als op het Stiltegoed in Delft. We organiseren dit vanuit Zen.nl, maar iedereen is van harte welkom, dus neem kinderen, vrienden en buren mee. We volgen alle corona-richtlijnen en daarom is aanmelden van iedereen die wil komen per tijdblok nodig.

Klik hier voor aanmelding op 13 maart en 20 maart in Delft

Klik hier voor de aanmelding in 28 maart in Leusden

De eerste boom van het zenbos in de Treek bij Leusden zal op 28 maart om 9.30 uur door Rients Ritskes worden gepland.

Schoppen en overig gereedschap zijn aanwezig. Zorg zelf voor geschikte tuinkleding, tuinschoenen/laarzen en eventueel tuinhandschoenen.

Donaties ook welkom
Heb je geen tijd om 13, 20 of 28 maart te komen helpen, maar wil je wel bijdragen aan het aanplanten van meer mooi bos waarin we kunnen genieten van stilte en natuur? Dan is je donatie van harte welkom op IBAN NL 92 TRIO 032 01 37 473 t.n.v. Stichting Meer bomen planten. Zie voor meer informatie de website: www.meerbomenplanten.nl

Meer bomen congres
Vanuit Zen.nl sponsoren wij deze stichting en het oprichtingscongres ervan op 24 april. Wil je meer weten over hoe of wat van Meer bomen planten of over de effecten van meer of minder bos, dan ben je van harte welkom.

Programma:
09.30 uur:Opening van het congres
Door Rients Ritskes, dagvoorzitter en oprichter van de stichting
09.40 uur:Over de waarde van het bos voor ons eigen geluk en welbevinden
Door Anya Wiersma, voorzitter van de Stichting
10.00 uur:Pauze om koffie of thee te maken
10.10 uur:Break-out-room-sessie 1: Kennismaking met andere congresleden
10.40 uur:Over de schoonheid van bomen in natuur en cultuur
Door Frank Hakemulder, hoogleraar Media en Performance Studies
10.50 uur:Het hoe en waarom van meer bomen planten in Nederland
Door Dirk Polder, landschapsinrichter en adviseur van onze stichting
11.20 uur:Break-out-room-sessie 2: Themagroepen op basis van belangstelling
12.20 uur:Plenaire rapportage themagroepen en samenvatting door dagvoorzitter
 
Deelname:donatie van € 5, € 10, € 25 of € 50
Aanmelding:via Ik ben aanwezig