whatsapp
 

 

ZenActueel:
Iedere dag inspiratie voor een zenvol leven
Zen.nl, Zen ,meditatie, leren mediteren, adrenaline, verslaving, Rients Ritskes stress, spanning, gedachten, bewustwording, alertheid, verslaving, kribbig, reageren, strijd, burn-out, beheersen, beheren, ziekte, emoties, handelen, voelen, doel, energie, vertrouwen, zenlerarenopleiding, introductiecursus
Foto Evert Jan Kema Zen.nl Amersfoort, tijdens eerdere bomenplantdag


Help bomen planten in HaarlemmermeerAnya Wiersma, Zen.nl Amersfoort / Zen.nl Haarlem

Zondag 28 november a.s. vindt de derde Zen.nl bomenplantdag plaats. Deze wordt gehouden in de Haarlemmermeer waar we die dag samen met jouw hulp 2500 bomen hopen te planten.

Na succesvolle bomenplantdagen van Zen.nl/Delft en Zen.nl/Amersfoort/Leusden zijn steeds meer Zen.nl locaties druk met het opzetten van bomen-plant-acties. Op deze manier wordt vorm en inhoud gegeven aan de missie van Zen.nl: zoveel mogelijk mensen faciliteren in duurzaam geluk. Enerzijds door de gezelligheid om samen de handen uit de mouwen te steken, anderzijds door het planten van bomen wat bijdraagt aan een beter milieu.

De basis van de succesvolle start van dit project in de Haarlemmer ligt in de samenwerking met Bas (oud-cursisten Zen.nl) en Esther, beide werken bij Transavia. Onder hun collega’s startten ze een actie en ze namen contact op met de Gemeente Haarlemmermeer en het Recreatieschap Spaarnwoude. Deze bleken graag bereid vijf hectare grond beschikbaar te stellen voor het planten van de bomen die onderdeel vormen van De Groene Carré. Dit gebied ligt in het noordelijk deel van Haarlemmermeer en vormt een groen raamwerk als een buffer rondom Schiphol en de Polderbaan. De Groene Carré zorgt voor recreatieve en ecologische verbindingen met andere groengebieden in Haarlemmermeer en omgeving. De Groene Carré bestaat uit drie delen: Groene Carré-Zuid, Groene Carré-West en Groen Carré-Noord. De drie zijden zijn verbonden door fiets-, wandel- en ruiterpaden. De groenzone bestaat uit een combinatie van waterlopen, waterberging, grondwallen en een fiets-, wandel- en ruiterpad. Het gebied sluit via de Geniedijk aan op het Haarlemmermeerse Bos en de Groene Weelde. We zullen verschillende soorten bomen planten, te weten:

· Amelanchier lamarkii    Krenteboompje    15% ( in twee groepen aan randen )
· Euonymus europaeus    Kardinaalsmuts    05% ( in groepen aan de randen )
· Prunus padus                Vogelkers    20% ( in groepen )
· Sorbus aucuparia          Lijsterbes    10% ( in groepen )
· Viburnum opulus          Gelderse roos 10% ( in groepen aan de randen )
· Quercus robur                Zomereik    20% ( in kleine groepen )
· Alnus glutinos                Zwarte els    15% ( verdelen over totale vak )
· Corylus avellana          Hazelaar    05% (verdelen over totale vak )

In samenwerking met Zen.nl Amsterdam en Zen.nl Haarlem is er een coördinatie groep gevormd om van deze dag een succes te maken.

Help ook mee
Nu we grond en al veel van het benodigde geld bij elkaar hebben kunnen we concrete plannen maken voor zondag 28 november en vragen we iedereen zich aan te melden om die dag ook enkele bomen te komen planten in Haarlemmermeer. Naast mensen die bomen willen komen planten zoeken we ook nog versterking van de coördinatiegroep. Kun je niet komen de 28e maar wil je toch mee helpen? Stort dan een donatie zodat we echt alle 2500 bomen die we graag zouden planten kunnen aanschaffen. Een boom kost 15 euro, maar elke donatie van meer of minder dan 15 euro is van harte welkom. Doneer je meer dan 150 euro, dan ontvang je een gesigneerd boek van Rients, naar keuze. Voor een donatie aan de door Zen.nl hiervoor opgerichte Stichting Meer bomen planten, kun je gebruik maken van deze QR-code.
Zen.nl, Zen ,meditatie, leren mediteren, adrenaline, verslaving, Rients Ritskes stress, spanning, gedachten, bewustwording, alertheid, verslaving, kribbig, reageren, strijd, burn-out, beheersen, beheren, ziekte, emoties, handelen, voelen, doel, energie, vertrouwen, zenlerarenopleiding, introductiecursus

Voor al je vragen en om je aan te melden voor 28 november, mail naar: anya@zen.nl