whatsapp
 

 

ZenActueel:
Iedere dag inspiratie voor een zenvol leven
Zen.nl, Zen, meditatie, leren mediteren, BUN, boeddhistische, zeilessen, sesshin, gewenst gedrag, ongewenst gedrag, gedragscode, klachten, duurzaam, natuur, boeddhanatuur, milieu, klimaatDe Boeddhistische Unie Nederland / BUNAnya Wiersma / Zen.nl Amersfoort

Sinds juni 2021 ben ik bestuurslid van de BUN, een overkoepelende vriendschapsvereniging waar achtenveertig boeddhistische tradities lid van zijn. De unie is in 1948 opgericht en na wat vertakkingen en wijzigingen geworden tot de mooie vereniging die het nu is. Als bestuurslid heb ik twee portefeuilles: ethisch beleid en ecodharma. Hieronder iets meer informatie over mijzelf en mijn werk voor de BUN.

Boeddhisme integreren
De reden voor mij om actief te willen zijn binnen de BUN is dat ik het boeddhisme meer wilde integreren in mijn dagelijkse leven. Vaak merkte ik - los van mijn kussentje - vrij weinig van de boeddhistische kennis en spiritualiteit die ik in mijn zenlessen had opgedaan. Ik wilde mijn leven minder duaal leiden. Hiervoor zou ik aan nog meer sesshins per jaar kunnen deelnemen, maar ik ben ook iemand van het ‘doen’. Daarom heb ik mij twee jaar geleden kandidaat gesteld voor een bestuurslidmaatschap van de BUN. Door dit vrijwilligerswerk kom ik nu ook met de andere boeddhistische tradities in aanraking. De algemene ledenvergaderingen (ALV) worden twee keer per jaar bij één van de aangesloten verenigingen gehouden, waardoor je ook op die wijze kennis maakt met de verschillende tradities. Zo waren we onlangs in de mooie boeddhistische tempel in Almere.

Juiste omgang met elkaar
De BUN kent een ethische code waarin staat vanuit welke boeddhistische principes de leden handelen en hoe de leden met elkaar dienen om te gaan. Helder staat omschreven wat onder gewenst gedrag verstaan wordt en wat onder ongewenst gedrag. Er zijn ook binnen de boeddhistische verenigingen grote ethische issues geweest, zoals nu in de mediawereld. Het wordt daarom van groot belang geacht de gedragsregels met enige regelmaat onder de aandacht van iedereen te brengen, om zo het onderwerp steeds bespreekbaar te laten zijn.

Zen.nl en gedragscode
Binnen Zen.nl ben ik overigens één van de twee vertrouwenspersonen. Mede op mijn initiatief hebben we vorig jaar, samen met alle 100 zenleraren een hele dag besteed aan onze gedragscode zoals we die binnen Zen.nl al jaren hebben. Het was een hele nuttige, leerzame en fijne dag. Deze gedragscode is op de website van Zen.nl ook goed te vinden (klik hier). Daar lees je ook wat je kunt doen als je klachten hebt of grensoverschrijdend gedrag wilt melden.

Juiste omgang met de natuur
Naast het ethisch beleid houd ik me binnen de BUN bezig met ecodharma. Eco staat hier voor duurzaam en dharma voor de leer van de Boeddha, die de weg wijst naar verlichting. De dharma omvat onder andere de vier nobele waarheden en het achtvoudig pad, zijnde acht leefregels die boeddhisten beoefenen om uiteindelijk verlicht te worden. Ecodharma gaat over de vraag op welke wijze je vanuit je boeddhistische overtuigingen jezelf en daarmee je boeddhanatuur nog meer kunt verbinden met de natuur om je heen. Op welke wijze kun je eigenaarschap nemen voor het milieu? Welke keuzes kun je maken die beter zijn voor ons klimaat? Je kan je auto verkopen, minder of niet meer vliegen, geen vlees meer eten, zo min mogelijk consumeren, bewust (tweedehands) kleding kopen etc. Binnen de BUN is nu een werkgroep actief die zich hiermee bezighoudt en er heel concreet en actief mee aan de slag wil.

Wil je kennis maken met de BUN? Je kunt een ALV bijwonen, waar naast de formele zaken die bij een vereniging horen, ook een thema centraal staat. De eerstvolgende ALV staat gepland op 9 april. Wil je meer informatie hierover? Laat het me weten en ik houd je op de hoogte over het programma van die dag. Ook voor andere vragen of meer informatie kun je altijd contact met mij opnemen via: anya@zen.nl

Meer info over de BUN en haar aangesloten leden, zie ook:
https://boeddhisme.nl/over-de-bun/