whatsapp
 

 

ZenActueel:
Iedere dag inspiratie voor een zenvol leven
Zen.nl, Zen, meditatie, leren mediteren, tips, dialoogcentrum, dialoogtechniek, Rients, vergadering, effectief, winst, workshop, strategische communicatie, trainingen, ontspan, luister, non-verbaal, bewust, oordeel


Dialoogcentrum officieel van startVan de redactie

Afgelopen woensdag is Dialoogcentrum officieel gestart met een online kennismakingsworkshop voor belangstellenden. De bijna 100 geïnteresseerden hoorden enkele korte inleidingen en deden hun eerste ervaringen op met de dialoogtechniek. De reacties waren heel positief.

De trainers van Dialoogcentrum trainden tijdens de ontwikkelfase van de afgelopen jaren al honderden professionals. Ze verzorgen bij meerdere bedrijven incompany trainingen, waaronder accountantskantoor BDO en Rijkswaterstaat. De oprichters van Dialoogcentrum Rients en Remko, schreven een boek dat voorjaar 2022 verschijnt en gaat over de 21 geheimen van een goede dialoog. Dialoogcentrum wil een bijdrage leveren aan een goede dialoogcultuur in organisaties en maatschappij.

Vergaderingen kunnen beter
Uit een inventarisatie onder 80 professionals blijkt dat vergadertijd slechts voor 50% effectief wordt gebruikt. Dit maakt dat vergaderingen door sleutelfiguren worden gemeden of als verloren tijd worden beschouwd. Als belangrijkste oorzaak wordt genoemd dat er onvoldoende naar elkaar wordt geluisterd. Verder worden genoemd: het feit dat enkelen vaak teveel aan het woord zijn en doelstellingen niet helder zijn. De vierde oorzaak: het ontbreken van voldoende leiding tijdens vergaderingen. De trainingen van Dialoogcentrum geven concrete instrumenten om op al deze terreinen winst te boeken. De dialoogtrainingen van Dialoogcentrum worden door de deelnemers beoordeeld met een 8,5.

Strategische dialoogtrainingen
Dialoogcentrum traint en coacht professionals in strategische communicatie, dat wil zeggen communicatie met een helder doel en een duidelijk resultaat. Een eerste kennismaking kan via een eendaagse workshop, die ook wordt gegeven in twee online dagdelen. Een gedegen dialoogtraining vraag een investering van 3 dagen verspreid over een aantal weken. Dialoogtrainers worden in 6 dagen, verspreid over 4 maanden opgeleid. Het geleerde wordt steeds in tussenliggende weken in de praktijk toegepast.

Je kunt je voor onze trainingen inschrijven op www.dialoogcentrum.nl. Daar vind je ook de actuele startdata. Neem voor vragen of hulp bij inschrijving contact op via remko@dialoogcentrum.nl of bel 06 - 619 302 635

Zen.nl, Zen, meditatie, leren mediteren, tips, dialoogcentrum, dialoogtechniek, Rients, vergadering, effectief, winst, workshop, strategische communicatie, trainingen, ontspan, luister, non-verbaal, bewust, oordeel

De 21 geheimen van een goede dialoog
1. Bereid een dialoog zo goed mogelijk voor
2. Ga goed zitten ten opzichte van je gesprekspartner(s)
3. Ontspan en adem rustig
4. Werk met een check-in en een check-out
5. Gebruik een talking stick
6. Open je geest en luister aandachtig
7. Luister naar je hart voor je gaat spreken
8. Denk het niet te weten
9. Probeer niet om te winnen
10. Spreek vanuit je eigen ervaring
11. Vraag met een open geest
12. Wees je bewust van je non-verbale communicatie
13. Spreek op de juiste toon
14. Spreek niet te luid of te zacht
15. Formuleer helder
16. Spreek elk woord bewust uit
17. Laat de ander uitspreken
18. Gun jezelf en de ander een pauze tussen elke zin
19. Geef geen ongevraagde adviezen
20. Stel je oordeel uit tot je moet kiezen
21. Leer van elk gezichtspunt dat je verneemt