whatsapp
 

 

ZenActueel:
Iedere dag inspiratie voor een zenvol leven
Zen.nl, Zen, meditatie, leren mediteren, pijn, lijden, ego, geluk, goede voornemens, normen en waarden, overleven, identificatie, conditionering, ongemak, dukkha, reflecteren, non-duaalPijn, lijden, ego en gelukMiranda Schutten / Zen.nl Nijmegen / 31 mrt. 2023

Miranda vraagt zich af wat je hebt aan goede voornemens, immers vanuit non-duaal zenperspectief is toch alles goed zoals het is? De online collegereeks van Yvonne Visser “Zen & Psychologie” heeft haar nieuwe inzichten gegeven.

Yvonne Visser start woensdagavond 19 april een nieuwe online reeks van zes colleges. Deze keer met als thema: Zenvol omgaan met onverwerkte ervaringen. De inspiratie voor deze reeks komt uit het boek Traumasporen van Bessel van der Klok. Klik hier voor meer informatie en aanmelding

Ego
In het Westen lijken we constant op zoek naar een betere manier om er te zijn. En als ik zeg ‘beter’ suggereer ik daarmee dat het tot nu toe niet goed genoeg is geweest. We leggen onszelf in het Westen langs een meetlat van normen en waarden. Die normen en waarden zijn niet meer en minder dan ideeën van anderen waar wij ons als kind aan leren te conformeren. Dat conformeren begint in een vroeg stadium, de eerste jaren na onze geboorte, en is noodzakelijk om te overleven en de broodnodige zorg en aandacht te krijgen. Het conformeren is ook de manier waarop we leren, via die anderen, over onszelf te denken. We worden erdoor geconditioneerd en bouwen zo ons ego op. Een ego dat er ook voor zorgt dat we onszelf steeds meer als losstaand van het geheel ervaren; als een druppel die zich losmaakt uit de oceaan. Natuurlijk heeft ons lichaam een ego nodig. De kunst is dat we ons bewust worden van ons ego en onze identificatie, ons geloof in de ideeën over onszelf en die ook los kunnen laten. Dan kan onze conditionering helpend en functioneel worden en geen dwangbuis waarvan we de slaaf zijn.

Westers en oosters denken
In het Westerse denken wordt het ego niet ter discussie gesteld en zijn we steeds op zoek naar manieren om nog ‘beter’ en dus gelukkiger te worden. We denken lineair, het is of/of: als ik pijn of ongemak ervaar kan ik niet gelukkig zijn. We zetten het één tegenover het ander en denken in oorzaak en gevolg. Pijn en ongemak zijn een teken dat het niet goed genoeg is en daarom moet dat eerst opgelost worden. De handreiking die de Oosterse filosofie ons geeft is om te denken in en/en. Alles is er altijd al, alles is steeds in verandering en ontstaat steeds weer opnieuw in elk moment; leegte is vorm en vorm is leegte. Pijn, frustratie, ongemak, vreugde, geluk en tevredenheid zijn allemaal tegelijk in ons aanwezig en voelbaar als je goed voelt. Door te zoeken naar onze ware aard, onze boeddhanatuur, een puur bewustzijn waarin alle kiemen aanwezig zijn, word je wijzer, gelukkig en verlichter.

Pijn en lijden
Dat betekent niet dat pijn, frustratie, verdriet en ongemak verdwijnen; die zijn er altijd geweest en zullen er altijd zijn. Het is een onderdeel van ons leven, het overkomt je en soms ben je er zelf de veroorzaker van, hoe goed je je ook best doet. En het ervaren van dat lijden, dukkha, is volgens de Oosterse filosofie geen aanleiding om iets beter te maken. Het is een ont-dekken en kunnen dragen. Pijn, frustratie en ongemak worden lijden als je je ertegen verzet, omdat je denkt alleen gelukkig te kunnen worden of het goed te doen als het er niet is. Je ontdoen van die overtuiging helpt je om je meer verbonden te voelen met alles en iedereen om je heen.

Reflecteren
Na het laatste college van Yvonne kwam er ruimte voor reflectie. Reflecteren is niet alleen kijken naar hetgeen geschreven is, maar ook het papier waarop geschreven is proberen te zien. Ik heb gekeken naar hetgeen ik tot nu toe met mijn leven geschreven heb en zie daar doorheen heel lichtjes het papier waarop mijn leven geschreven is. Heel lichtjes want ik ben bovenal een mens dat oefent. Ik begrijp soms niets van het non-duale, twijfel, word boos en voel me heen en weer geslingerd tussen relatieve en absolute werkelijkheid. En juist daarin ervaar ik - al refecterend en mediterend - steeds meer dat alles er al is en het goed is. Met dank aan Yvonne.

Yvonne Visser start woensdagavond 19 april een nieuwe online reeks van zes colleges. Deze keer met als thema: Zenvol omgaan met onverwerkte ervaringen. De inspiratie voor deze reeks komt uit het boek Traumasporen van Bessel van der Klok. Klik hier voor meer informatie en aanmelding