whatsapp
 

 

ZenActueel:
Iedere dag inspiratie voor een zenvol leven
Zen.nl, Zen, meditatie, leren mediteren, eros. mystiek, online college, verbondenheid, verlangen, eenheid, bewustwording, ego, gehecht, verlichting, loslaten, identificatie, zonder oordeel, liefde, intimiteit, ziel, vervulling, betekenisZen, eros en mystiek

Zes online collegesRedactie / Zen.nl Nederland / 13 juli 2023

Dit najaar geeft Nico Tydeman, de bekende zenmeester uit Amsterdam en auteur van verschillende boeken, een zestal online colleges over bovengenoemde thema’s. De colleges worden gegeven op dinsdagavond van 19.30 tot 21.00 uur en het eerste college is op 24 oktober. Klik hier voor meer informatie en aanmelding

Zoektocht

In de zoektocht naar diepe verbondenheid en betekenis in ons leven, zijn er verschillende filosofische en spirituele tradities ontstaan. Zen, eros en mystiek zijn daarbinnen drie concepten die ons kunnen helpen om ons verlangen naar eenheid te begrijpen en te verkennen. Deze concepten bieden ons een raamwerk om de grenzen van ons individuele zelf te overstijgen.

Zentraditie

Zen, geworteld in de boeddhistische traditie, nodigt ons uit tot het bereiken van verlichting door middel van meditatie en bewustwording. Het stelt dat het ego en het gehecht zijn aan onze verlangens ons beperken en ons scheiden van de ultieme werkelijkheid. Zen leert ons dat het pad naar verlichting begint met het loslaten van onze beperkte opvattingen en identificaties, en het openstaan voor het onbekende. Door het cultiveren van stilte en het observeren van onze gedachten zonder oordeel, kunnen we een dieper bewustzijn ontwikkelen en ons verlangen naar eenheid met alles verkennen.

Eros

Eros, afkomstig uit de Griekse mythologie, wordt vaak geassocieerd met de liefde en het verlangen tussen individuen. Het vertegenwoordigt een krachtige drang naar eenheid en verbondenheid, die ons kan aansporen om ons te verbinden met anderen, de natuur en zelfs met het goddelijke. Eros omvat niet alleen fysieke aantrekkingskracht, maar ook de zoektocht naar intimiteit en het verlangen om diepere niveaus van verbondenheid te ervaren. Het verlangen om één te worden met alles kan voortkomen uit het eros-principe, omdat het ons aanspoort om voorbij onze individuele zelf te kijken en ons te openen voor de schoonheid en de eenheid die in alles is.

Mystiek

Mystiek - geworteld in verschillende religieuze tradities en spirituele stromingen - verwijst naar de zoektocht naar een directe ervaring van het goddelijke of de ultieme werkelijkheid. Het gaat er vanuit dat er een diepere, transcendentale realiteit bestaat die voorbij de grenzen van ons rationele denken ligt. Mystieke ervaringen worden vaak gekenmerkt door een gevoel van eenheid, extase en verbondenheid met alles wat bestaat. In de mystieke traditie wordt het verlangen om één te worden met alles gezien als een roep van de ziel naar haar oorsprong, naar de bron van alle bestaan.

Verlangen

Het verlangen om één te worden met alles is diepgeworteld in de menselijke aard. Het is een erkenning van het feit dat we, ondanks onze individuele verschillen, uiteindelijk intens verbonden zijn met elkaar en met de wereld om ons heen. Zen, eros en mystiek bieden verschillende perspectieven en benaderingen om dit verlangen te verkennen en vorm te geven.

Of we nu mediteren in stilte, ons openstellen voor liefdevolle relaties of ons overgeven aan de mysteriën van het leven, deze concepten nodigen ons uit om onze beperkte opvattingen en identificaties los te laten en ons te verbinden met iets groters dan onszelf. Ze herinneren ons eraan dat we deel uitmaken van een onderling verbonden web van leven, waarin alles met elkaar verweven is.

Eenheid

In het streven naar eenheid met alles kunnen we een diepe vervulling vinden en een gevoel van betekenis in ons leven ervaren. Het is een voortdurende reis van bewustwording, zelfontdekking en liefdevolle verbondenheid. Zen, eros en mystiek nodigen ons uit om deze reis te omarmen en ons verlangen naar eenheid met alles te vervullen.

Dit najaar geeft Nico Tydeman, de bekende zenmeester uit Amsterdam en auteur van verschillende boeken, een zestal online colleges over bovengenoemde thema’s. De colleges worden gegeven op dinsdagavond van 19.30 tot 21.00 uur en het eerste college is op 24 oktober. Klik hier voor meer informatie en aanmelding