whatsapp
 

 

ZenActueel:
Iedere dag inspiratie voor een zenvol leven
Zen.nl, Zen, meditatie, leren mediteren, bubbel, Rients Ritskes, denkmodel, interconnectie, observatie, Glaser, kwantummechanica, perceptieZen en de bubbelkamerRients Ritskes / Zen.nl Nijmegen / Zen.nl Nederland / 16 april 2024

Het Denkmodel dat ik voor het eerst publiceerde in 1997 verduidelijkt de werking van ons denkproces. De bubbeltheorie heeft binnen het Denkmodel een centrale plaats. De gedachten die tijds het mediteren opkomen, worden vergeleken met bubbeltjes die je in koolzuurhoudende drankjes op ziet komen na het openen van de fles. Deze bubbeltheorie binnen het Denkmodel is deels geïnspireerd op de uitvinding van de bubbelkamer door Donald A. Glaser in 1952. Hij kreeg voor deze revolutionaire uitvinding in 1960 de Nobelprijs voor Natuurkunde.

Natuurkundig proces


Zen.nl, Zen, meditatie, leren mediteren, bubbel, Rients Ritskes, denkmodel, interconnectie, observatie, Glaser, kwantummechanica, perceptie

De bubbelkamer is een groot apparaat dat gebruikt wordt in de deeltjesfysica om de sporen van elektrisch geladen deeltjes zichtbaar te maken. De werking van een bubbelkamer is gebaseerd op het principe dat een vloeistof (vaak waterstof) superverzadigd wordt gehouden onder druk. Wanneer de druk snel verlaagd wordt, vormen zich rond de passerende geladen deeltjes bubbels, doordat de ionisatie die ze veroorzaken de vorming van gasbellen in de vloeistof initieert. Dit is dus te vergelijken met het openen van een flesje bier, waarbij je door het verwijderen van de dop de druk verlaagt en bubbels ziet ontstaan. De sporen die in dit proces vrijkomen kunnen in de bubbelkamer gefotografeerd en geanalyseerd worden om op die manier informatie over de deeltjes en hun interacties te verkrijgen.

Het mediteren en de bubbelkamer

Er zijn symbolisch veel overeenkomsten tussen het natuurkundige proces in een flesje bier of frisdrank dat ontkurkt wordt en het mediteren. Je zou kunnen zeggen dat tijdens het mediteren de tijdsdruk van de ketel gaat. Even gaan zitten en ‘niets hoeven’ verlaagt plotseling de druk op het denken, waardoor er bubbels bovenkomen. De vergelijkbare overeenkomsten tussen ons bubbelen tijdens het mediteren en het natuurkundige proces in de bubbelkamer zijn bijvoorbeeld:

1. Onzichtbare werkelijkheden onthullen

Net zoals de natuurkundige bubbelkamer van Glaser, waar de onzichtbare sporen van subatomaire deeltjes zichtbaar worden, krijgen we tijdens het mediteren zicht op onze onderliggende, vaak onverwerkte ervaringen. We herkennen door het mediteren eerder opgedane inzichten die anders in de waan van de dag onopgemerkt zouden zijn gebleven.

2. Transformatie en overgang

De transformatie van superverzadigde vloeistof naar een staat waarin bubbels worden gevormd, kan gezien worden als een metafoor voor persoonlijke of spirituele transformatie - het proces van overgang van een staat van potentieel naar realisatie en manifestatie. Dit wordt door mensen die mediteren vaak gevoeld als meer bruisen en het voelen van meer energie.

3. Interconnectie

De manier waarop deeltjes interacties in Glasers bubbelkamer creëren, waarbij informatie-sporen achterblijven, kan gezien worden als een metafoor voor de onderling verbonden aard van de vele verschillende gebeurtenissen in ons leven. Door het mediteren ontdekken we de samenhang in ons denken en doen en alles wat ons overkomt. Elke bubbel laat sporen achter en het zien daarvan geeft inzicht.

4. Het belang van observatie

De bubbelkamer is een uitvinding binnen het onderzoeksgebied van de kwantummechanica. Binnen dit onderzoeksgebied speelt de waarnemer een cruciale rol in de staat van de waargenomen deeltjes. Dit heeft sterke parallellen met onze overtuiging dat het bewustzijn en de intentie waarmee dingen worden gedacht of gedaan, onze perceptie kleuren en de realiteit vormen en beïnvloeden.

5. Verborgen potentieel

De manier waarop deeltjessporen pas zichtbaar worden onder bepaalde omstandigheden staat symbool voor het idee dat er binnenin elk individu of situatie verborgen potentieel aan inzicht en talent schuilt, dat alleen naar boven komt doordat de normale druk zo nu en dan heel bewust even van de ketel wordt gehaald (tijdens het mediteren of langere tijd tijdens sesshins) en er dan bewust stilgestaan wordt bij wat er dan gezien en gevoeld wordt.

Conclusie

Zoals de bubbels die opstijgen in een glas bier de inspiratie vormden voor Glasers baanbrekende uitvinding, kunnen de inzichten die opborrelen tijdens het mediteren ons inspireren tot een bruisend leven in diepe verbondenheid met onze omgeving. Net zoals de wetenschap ons nieuwe inzichten in de materiële wereld biedt, zo biedt meditatie ons een nieuwe inzichten vanuit de innerlijke wereld, waar elke gedachte een kans is voor nieuwe inzichten, transformatie en groei.

van 26 t/m 30 augustus - Havelte
Natuursesshin