whatsapp
 

 

ZenActueel:
Iedere dag inspiratie voor een zenvol leven

Waarom mediteren met een koan goed is?


Waarom mediteren met een koan goed is?Koantraining is naast het tellen van de ademhaling en het ‘alleen maar zitten’ een andere eeuwenoude techniek uit de zentraditie om inzicht te ontwikkelen en adequaat te leren omgaan met gevoelens, emoties en gedachtes. In etymologische zin staat het begrip koan voor: de plaats waar de waarheid is. Ik kan dit beamen door mijn eigen koanstudie en het werken met veel koanstudenten. Koans brengen ons inderdaad naar de plaats waar de waarheid huist.
         Hoe gaat de koanstudie of -training in zijn werk? Een koan is een vraag die intellectueel niet of nauwelijks te bevatten, laat staan te beantwoorden is. Zoals: Wat is het geluid van één klappende hand? Of: Als een os door een omheining kan, waarom dan zijn staart niet? Of: Wat is de waarde van een emmer zonder bodem? Een andere bekende koan luidt: Is deze bloem dood of levend? Hierbij maakt het niet uit of je aan een snijbloem denkt, een plastic bloem of een bloem in de tuin. Weer een andere koan luidt: Is er een leven na dit leven? Of in een variant: Is er een leven na de dood? Allemaal voorbeelden van wonderlijke vragen waar een antwoord langs rationele weg lastig, zo niet onmogelijk is.
         Koans vragen om een totaal andere benadering. Het gaat niet eens zozeer om het antwoord, maar om wat er met jou gebeurt terwijl je met de vraag in de weer bent. De koanstudent probeert zich tijdens het mediteren met de vraag te vereenzelvigen. De zo krachtig mogelijke concentratie op de koanvraag maakt dat we ons volledig ermee identificeren. Zo verinnerlijk je een open, nieuwsgierige houding. Je timmert je perspectief op de werkelijkheid niet dicht door je te verschansen achter starre gedachtes als: zo zit het! Nee, je vergroot juist je realiteitszin door je telkens weer af te vragen: hoe zit het? Door ons te identificeren met koans, leren we aandachtig te luisteren, inzichten op te doen en door te vragen. We blijven vragen stellen, niet uit oppervlakkige nieuwsgierigheid of plichtmatige beleefdheid, maar uit wezenlijke belangstelling. Deze vragende, betrokken opstelling maakt je tot een vat dat zich laat vullen door wat de mensen in je omgeving werkelijk bezighoudt. Wie oprecht vraagt, leert anderen en zichzelf beter kennen en dat voelt goed. Koanstudie geeft inzicht en leert je beter voelen.

Een sesshin is een uitgelezen kans om een week lang met een koan aan de slag te gaan. Doordat we in Zen.nl vaak werken met een sesshin-koan, kun je in één week het hele koan-proces zoals hierboven beschreven doormaken en voel je na afloop het inzicht en de verlichting die het werken met een koan je brengt. In de komende zomersesshin onder leiding van Rients, staan we stil bij de vele praktische lessen die wij in deze tijd uit de verhalen van en over de historische Boeddha kunnen leren. Dat doen we onder andere door ons eigen levensverhaal te vergelijken met dat van de Boeddha en uit de overeenkomsten en verschillen inspiratie op te doen voor de keuzes die we zelf moeten maken voor de verdere ontwikkeling van ons eigen levensverhaal. Tijdens de zomersesshin zullen de meeste citaten komen uit het boek: De historische Boeddha van Hans W. Schumann. De zomer-sesshin-koan is: ‘Wat zegt Boeddha jou?'

Klik hier voor meer informatie over de komende sesshins

De voorjaarsesshin 2019 is van zondag 12 mei t/m zaterdag 18 mei (wachtlijst)
De zomersesshin 2019 is van zondag 14 t/m zaterdag 20 juli
De herfstsesshin 2019 is van zondag 6 t/m zaterdag 12 oktober