whatsapp
 

 

ZenActueel:
Iedere dag inspiratie voor een zenvol leven

Zen.nl, Zen, meditatie, leren mediteren, studieklas, De keuze van Edith Eva Eger, oorlog, psycholoog, angst, moed, trauma, schuldgevoel, acceptatie, verlangen, vrijheid, rouw, veerkracht, vertrouwen, rol, liefdevol, onveiligheid, zenbeoefening, keuze, geluk


De KeuzeStudieklas: De Keuze van Edith Eva Eger in Zen.nl Den Bosch en Zen.nl Zutphen

Nanna Rodrigues de Miranda In acht bijeenkomsten wordt het boek De Keuze van de Hongaars Joodse psycholoog en schrijfster bestudeerd. Edith Eva Eger, nu 92 is een van de jongst overlevende van Auschwitz. Werken vanuit het boek staat centraal in onze studiebijeenkomsten, maar we mediteren ook.

Veerkracht
De oorlog tekent en kleurt een leven en het leven van de generaties erna. Maar ook het leven van vrienden en collega’s. Het schept angst maar geeft ook moed, voedt schuldgevoelens maar ook het verlangen naar acceptatie. En die uitersten geven veerkracht of zoals de Engelsen dat zo mooi verwoorden ‘resilience’. Edith Eger schrijft in haar boek over deze en andere thema’s die je in het dagelijks leven tegenkomt: slachtofferschap, de hang naar perfectie en vrijheid maar ook over rouw en hoe je dat wat niet meer te veranderen is, kunt leren accepteren of zelfs kunt vieren in alle onschuld. Edith Eger, wordt na de oorlog therapeut en leert o.a. veel veteranen om te gaan met hun trauma’s. Ze helpt ze, net als de zenbeoefening dat beoogd, om met een flexibelere houding om te gaan met moeilijke situaties en er kracht uit te putten, liever dan erin te blijven hangen.

Vertrouwen
Nanna: mijn ouders waren ook oorlogskinderen. Beiden hadden een joodse achtergrond en werden geconfronteerd met gevoelens van onveiligheid en angst. Zij waren eerste generatie oorlogsslachtoffers. Echter, na de oorlog ging alle aandacht uit naar verder gaan, liever niet omkijken of blijven hangen in het verleden. “Als het met jullie maar goed gaat”, zeiden mijn ouders liefdevol en bescheiden. Maar zonder zelfacceptatie en -vergeving kan het verleden gemakkelijk overgedragen worden aan de volgende generatie. Ik ben dus tweede generatie oorlogslachtoffer. Onveiligheid tekende ook mijn leven maar vertrouwen, moed en kracht kleurde het des te meer en de zen beoefening heeft daar een belangrijke rol in gespeeld.

Welke rol kies jij: dat van slachtoffer of van een vrij mens?
Edith Eger praat in dit geval ook over de keuze die elk mens heeft: welke rol neem je aan: dat van slachtoffer of van een vrij mens dat van het leven kan genieten? In haar boek beschrijft ze hoe je om kunt gaan met schuld en vragen als “ Waarom ik?” En hoe je deze kunt omkeren naar “Waarom ik niet?” En ook hoe we allemaal wel slachtoffer zijn van iets, van verlies of van ziekte, van pesten (zoals ik) of andere heftige of minder schokkende ervaringen. Dat je dan toch altijd kan kiezen om nu, op dit moment, het verleden te accepteren, te voelen en van daaruit eindelijk verder kunt gaan. Dat geeft pas echt vrijheid zodat zoals Edith Eger schrijft “zelfs op de saaiste momenten in ons leven er mogelijkheden zijn om hoop, veerkracht en geluk te ervaren. Het gewone leven is ook leven.” Hoe zen kan het zijn?

De studieklas in Zen.nl Den Bosch is o.l.v. Nanna bestaat uit acht bijeenkomsten op zondagochtend van 10.00 tot 12.00 uur op 24 november, 1 december, 15 december 2019 en 12 januari, 26 januari, 9 februari, 23 februari en 8 maart 2020. Voor meer info en aanmelding: DenBosch/studieklas-de-keuze

De studieklas in Zen.nl Zutphen bestaat ook uit acht bijeenkomsten, maar op zaterdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur en wordt begeleid door Tara Kirchner en Kees Lemkes. De data zijn: 30 november, 14 december en 4 januari, 18 januari, 1 februari, 15 februari, 21 maart en 4 april 2020. De kosten bedragen € 149,00 per persoon inclusief het boek. Meld je nu aan met een mailtje aan zutphen@zen.nl

In de komende sesshin van 12 t/m 18 januari (wachtlijst) o.l.v. Rients Ritskes is het thema eveneens Keuzes maken en komen veel citaten uit het hierboven besproken boek.