whatsapp
 

 

ZenActueel:
Iedere dag inspiratie voor een zenvol leven

Zen.nl, Zen, geven, ontvangen, stichting vrienden van zen.nl, financiële ondersteuning, cursus, sesshin, duurzaam geluk, doel, giften, donaties, introductiecursus, gevorderdencursus, Marleen Tol, Marleen Cremers, Kyogen Fleer


Zenvol geven of ontvangenMarleen Tol, Zen.nl Leiden / Zen.nl Oegstgeest

Dana is een belangrijk begrip in zen en boeddhisme en wordt vaak vertaald met vrijgevigheid en vrijgevigheid wordt gezien als manier om je geest tot rust te brengen. Dana speelt ook vaak een rol om de meditatiepraktijk toegankelijk te maken voor zoveel mogelijk mensen. Dit geldt ook bij de Stichting Vrienden van Zen.nl, die in november 2012 is opgericht en als doel heeft: het bieden van financiële ondersteuning aan mensen die een cursus of sesshin bij Zen.nl willen volgen, maar daartoe niet over de financiële middelen beschikken. Als stichting geven en ontvangen wij zenvolle giften. Door vele kleine en grotere donaties konden wij - na toetsing door ons als bestuur - tot nu toe vrijwel alle aanvragen honoreren!

Waar we in de eerste jaren slechts enkele aanvragen per jaar hadden, is het heel fijn te merken dat we steeds meer cursisten kunnen helpen hun doel te realiseren. Vorig jaar ondersteunden we 29 aanvragers bij het volgen van een Introductiecursus, een gevorderdencursus of bij het meedoen aan een sesshin. We hebben ruim € 12.000 ondersteuning kunnen toekennen.

De stichting ontvangt van verschillende kanten donaties: van Zen.nl Nederland, van deelnemers aan sesshins na afloop van een sesshin en van particulieren. Daarvoor zijn wij natuurlijk enorm dankbaar, want zonder deze donaties zouden wij ons werk niet kunnen doen.
Tot nu toe beschikte de stichting over voldoende middelen om alle aanvragen in overweging te nemen. Het bestuur van de stichting ontvangt deze aanvragen en bekijkt of de aanvraag voldoet aan de voorwaarden zoals opgesteld bij de oprichting van de stichting. Echter, de afgelopen tijd zijn we flink ingeteerd op ons vermogen. Nieuwe donaties zijn dus zeer welkom!

Het bestuur bestaat momenteel uit Marleen Tol, locatiemanager in Oegstgeest en Leiden, secretaris Marleen Cremers en penningmeester Kyogen Fleer, locatiemanager in Enschede. Zij volgen Pia Velema, Ien te Kampe en Martijn Snikkenburg op die deze taken de afgelopen jaren hebben vervuld.

De Stichting Vrienden van Zen.nl wil alle donateurs uit 2018 en degenen die dit jaar al geld hebben gegeven heel hartelijk bedanken voor de bijdrage die zij hebben geleverd aan het duurzame geluk en de ontwikkeling van alle aanvragers, van wie wij vaak zeer dankbare mailtjes mogen ontvangen.

Wil jij nu een donatie overmaken? Dat kan op rekeningnummer: NL79 TRIO 0781 4583 58 Triodosbank ten name van "Stichting Vrienden van Zen.nl".

Bij voorbaat veel dank!

Of wil je een aanvraag doen? Kijk dan voor informatie en het aanvraagformulier op https://www.zen.nl/over-zen-nl/vrienden/.