whatsapp
 

 

ZenActueel:
Iedere dag inspiratie voor een zenvol leven
Zen.nl, Zen, meditatie, leren mediteren, eigen koers houden, effecgten van zen, emoties, zenleraar, liefdevolle relatie, vertrouwen, bubbels, autonomie, zencoach, meditatiekussen, loopbaan, organisatiedoelstellingen, carrière, idealen, stress, keuze, werkgeluk, aandacht in het hier en nu, verwachtingen, geconditioneerde reactie, waarden en normen, onbegrip, zelfreflectie, persoonlijke ontwikkeling, balans


Eigen koers houdenArjan Bosman, Zen.nl Utrecht

Dit is deel 2 (slot) van Arjans verslag over de effecten van zen op zijn leven. In deel 1 was te lezen hoe de uitdaging om goed om te gaan met diepe emoties het mediteren in zijn leven bracht. In dit artikel meer over wat zen nu voor hem betekent als mens en als zenleraar.

Als ik dit schrijf zit ik al weer tien jaar in een liefdevolle en inspirerende relatie met vertrouwen als belangrijke basis. We zijn niet getrouwd. Zo af en toe - met alle bubbels uit mijn eerdere relatie - komt de vraag op of ik klaar ben voor een tweede huwelijk. Ik weet het nog niet en vrees het verlies van autonomie. Ik heb het hier ook over met mijn zencoach en ik denk dat dit thema nog regelmatig voorbij zal komen op mijn meditatiekussen.

Stuurloos
In mijn loopbaan merk ik ook dat het mediteren me helpt steeds beter bij mezelf te blijven. Goed bij jezelf blijven én bijdragen aan de organisatiedoelstellingen is niet altijd eenvoudig. Vanuit de organisatie werd als vanzelfsprekend hét carrière-pad van accountants op mij geprojecteerd, met vennoot of partner worden als heilige graal. Maar dat was niet wat ik wilde, en door het 'up or out' beleid, botsten mijn idealen nogal eens met die van mijn organisatie. Op het meditatiekussen heb ik leren inzien dat ik mijn idealen in het verleden onvoldoende helder kenbaar heb gemaakt en ben ik steeds meer gaan inzien dat allerlei onbewuste verwachtingen mij stuurden en veel stress gaven.

Koers houden
Ik had in goed overleg gekozen om enerzijds als manager betrokken te zijn bij de uitvoering van controleopdrachten en anderzijds zorg te dragen voor de ondersteunende vaktechnische werkzaamheden voor de organisatie als geheel. Deze combinatie was het uitgangspunt bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst bij mijn huidige werkgever. Al snel bleek dat het aantal controleopdrachten sterk groeide en enkele ervaren collega's vertrokken. Het was alle hens aan dek in het operationele controlewerk. Ik bewoog mee en deed al snel veel meer operationeel controlewerk dan ik eigenlijk wilde. Door regelmatig op mijn zenkussentje te zitten ben ik gaan zien dat de keuze om 'alle branden te blussen' resulteerde in een situatie die ten koste ging van mijn werkgeluk. Zen leerde mij met meer aandacht in het hier en nu te zijn en zo beter waar te nemen wat er gaande is. Het is die aandacht die het mij nu mogelijk maakt veel meer op koers te blijven en waar nodig bij te sturen.

Zen en de verwachting van anderen
Eerder was ik me niet voldoende bewust van mijn eigen geconditioneerde reacties die samenhangen met verwachtingen van anderen. Mijn eigen waarden en normen en manier van werken projecteerde ik op collega's. Ik ging ervan uit dat mijn collega's - gericht op kwaliteit - op gelijke wijze hun werk zouden doen zoals ik. Zo creëerde ik verwachtingen van anderen die vaak niet reëel bleken te zijn, met veel onbegrip en stress als gevolg. De zelfreflectie, die zenbeoefening is, maakte het mij mogelijk veel meer op eigen kompas te varen en zenvol om te gaan met emoties en verwachtingen van mijzelf en anderen. Ik ben benieuwd wat het zenpad van een leven lang leren mij nog meer gaat brengen. Ondertussen word ik gelukkig van het anderen kunnen faciliteren in hun werk en sinds kort ook als zenleraar in hun persoonlijke ontwikkeling, zonder daarbij mijn balans te verliezen.