whatsapp
 

 

ZenActueel:
Iedere dag inspiratie voor een zenvol leven
Zen.nl, Zen, meditatie, leren mediteren, meditatiemarathon, zenbos, leefomgeving, gezonde geest, bomen planten, biodiversiteit, klimaat, liefdevol, stilte, reflectie, IVN, sponsoring


Meditatiemarathon in zenbos in wording in DelftDirk Polder, Zen.nl Delft

Zen.nl wil met het planten van bomen een groene bijdrage leveren aan onze leefomgeving. Door samen te mediteren en de handen uit de mouwen te steken werken we aan een gezonde geest in een gezonde leefomgeving voor iedereen.

Bij cursisten van Zen.nl Delft is het idee ontstaan bomen te planten om iets bij te dragen aan de mondiale problemen met biodiversiteit en klimaat. Door de zentraining ontwikkelen we vaak een meer liefdevolle relatie met onszelf en de wereld om ons heen. Daaruit ontstond dit initiatief. We zijn hierbij geïnspireerd door het geslaagde voorbeeld vanuit Zen.nl Amersfoort, waar ze al een meditatiemarathon hebben gehouden en voldoende geld inzamelden om een paar duizend bomen te planten. Daar worden binnenkort de eerste jonge bomen geplant.

Stiltegoed
In 2019 is in Delft het zogenaamde Stiltegoed ontstaan, een 10 hectare groot weidegebied dat tegen het Bieslandse Bos aan ligt en dat is opengesteld voor iedereen die behoefte heeft aan stilte en reflectie in de open lucht. Dit is natuurlijk de ideale locatie om bomen te gaan planten.

Tiny Forests
We laten ons inspireren door het principe van de Tiny Forests; een idee dat in Japan is ontwikkeld en bedoeld is om in stedelijke gebieden op een heel kleine oppervlakte (zo groot als één of twee tennisbanen) in korte tijd heel veel biodiversiteit te laten ontstaan. Dit idee is in Nederland opgepakt door het IVN (Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid) en omarmd door diverse gemeenten. De bedoeling is dat de kleine bossen door bewoners en vrijwilligers aangelegd en onderhouden worden.

Op de locatie van het Stiltegoed maken we een serie van deze kleine bosjes, die als een kralensnoer met een doorgaand en verbindend pad door het gebied gaat. We beginnen met één of twee en kunnen groeien tot ongeveer zes van deze bosjes.

We starten 17 oktober met een meditatiemarathon om geld bijeen te brengen via sponsoring. We zitten van zonsopkomst tot zonsondergang op de plek waar het bos in het vroege voorjaar geplant gaat worden.

Wil je meedoen met de meditatiemarathon en/of sponsoren?
Kijk op www.zen.nl/delft/zenbos en/of mail naar dirk@zen.nl en/of doneer rechtstreeks je sponsor bedrag op NL57 INGB 000 758 8565 t.n.v. Zen.nl Delft onder vermelding van Zenbos + jouw naam