whatsapp
 

 

ZenActueel:
Iedere dag inspiratie voor een zenvol leven
Zen.nl, Zen, meditatie, leren mediteren, natuur, planten van bomen, non-dualiteit, bewustzijn, verbondenheid, zorg dragen, zen in actie, aarde, workshop


Zen.nl en het planten van bomenDirk Polder, Zen.nl Delft

Door mediteren ga je jezelf en de wereld vaak anders zien. Je krijgt meer begrip voor jezelf en de mensen om je heen en gaat de natuur vaak ook anders beleven. Een bekende ervaring die een week lang intensief mediteren geeft, is dat de geuren en kleuren van het bos intenser worden ervaren als ooit te voren. Je voelt je er als het ware helemaal een mee. Je ervaart de non-dualiteit met je eigen natuur. Vanuit dit groeiende bewustzijn van verbondenheid ontstaat vaak ook een toenemende behoefte meer zorg te willen dragen voor de natuur.

Zen actie voor de natuur
Mooie illustraties van de groeiende betrokkenheid met de natuur vormen de initiatieven van twee vestigingen van Zen.nl. In de sangha’s van Amersfoort en Delft worden plannen gesmeed om de handen uit de mouwen te steken: we gaan in het komende najaar op twee plaatsen bomen planten! In Amersfoort gaat het om het Landgoed Den Treek en in Delft om het nieuwe Stiltegoed nabij het Bieslandsebos. De eigenaren van deze twee gebieden zijn inmiddels akkoord met het planten van bomen. In de komende maanden worden de plannen en de financiering concreet gemaakt. Twee prachtige initiatieven om ervaring op te doen met vormen van zen in actie. Zodra er data bekend zijn melden we deze ZenActueel. Wil je ondertussen dit initiatief alvast financieel steunen, stort dan je donatie op rekening van de Stichting Zen.nl Nederland, iban NL59INGB0002332390 m.v.v. Bomen planten.

Workshop zen en de natuur
In de loop van dit jaar organiseer ik een tweetal workshops van een etmaal over zen in/en natuur. We nemen daarin interbeing als uitgangspunt en stellen ons de vraag hoe wij de verbinding met het levensweb, met onszelf als onderdeel van de levende aarde, kunnen herstellen en/of versterken. Het gaat om het besef dat we allemaal deel zijn van één onderling afhankelijk levend organisme, het levensweb, deze aarde, dit universum. En daarom gaat interbeing in wezen over contact maken, over opnieuw contact maken, over herverbinden, reconnect.

We gaan in de workshop zeker ook mediteren, maar het accent ligt in op buiten zijn en daar oefenen in contact maken en verbinden. Het gaat om het verbinden van jouw verhaal met dat van ons allemaal en dat van het levensweb.

De workshops vinden plaats in de Bronhoeve in Cothen, dat nabij Utrecht centraal gelegen is in het land. De workshop begint op vrijdagmiddag 18.00 uur en eindigt op zaterdagmiddag 18.00 uur. De data zijn 5 en 6 juni, 10 en 11 juli. De kosten bedragen € 195,= all in. (studenten + ziop € 165,=, bedrijven € 245,=).