whatsapp
 

 

ZenActueel:
Iedere dag inspiratie voor een zenvol leven
Zen.nl, Zen, meditatie, leren mediteren, stichting vrienden van Zen.nl, donaties, inspiratie, dankbaarheid, sesshins, Floor Rikken, Yvonne Visser, doneren


Dank je welDe Stichting Vrienden van Zen.nl bedankt iedereen voor de gulle donaties.

Inspiratie, dankbaarheid en doneren blijken hand in hand te gaan. Zo ook weer na afloop van de sesshins van Floor Rikken en Yvonne Visser. De Stichting Vrienden van Zen.nl heeft dat in de vorm van veel extra donaties gemerkt en daar zijn we heel blij mee. Zo kunnen wij heel veel subsidie verzoeken honoreren. Gemiddeld doet aan elke sesshin één deelnemer mee, die wordt gesponsord door onze Stichting.

De Stichting Vrienden van Zen.nl bedankt langs deze weg iedereen die een financiële bijdrage heeft gedaan! Ook de mensen die maandelijks doneren of dat af en toe doen worden langs deze weg nog eens heel hartelijk bedankt! Het is fantastisch. Dankzij alle donaties kunnen wij als Stichting waarmaken waarvoor wij in het leven geroepen zijn.

Het bestuur: Marleen Cremers, Harry Mengers en Marleen Tol.

Wil jij ook donatie overmaken? Dan kan dat op rekeningnummer: NL79 TRIO 0781 4583 58 Triodosbank t.n.v. Stichting Vrienden van Zen.nl.
Wil je een aanvraag doen bij de stichting of meer info? Zie: Zen.nl/stichtingvrienden/