whatsapp
 

 

ZenActueel:
Iedere dag inspiratie voor een zenvol leven
Zen.nl, Zen, meditatie, leren mediteren, sesshin, Rients Ritskes, onderzoek, herhaalbaarheid, crisis, wetenschap, bewustzijn, zenboeddhisme, alles verandert, zenbeoefenaar, verveling, ademhaling, aandacht, huiswerk


Niets is herhaalbaarDit is een vierde korte uitwerking van een van de thema’s die tijdens de afgelopen januari sesshin o.l.v. Rients Ritskes aan de orde zijn geweest.

Zie voor meer uitgewerkte thema’s uit deze sesshin ook:
1. Plannen maken in crisistijd
2. Nooit te oud om een goede opvoeding te hebben gehad.
3. Bewust leren

Herhaalbaarheid van onderzoek
Er is een crisis in de wetenschap gaande, een crisis die te maken heeft met de herhaalbaarheid van experimenten. Deze fundamentele crisis is ontstaan omdat langzaam maar zeker het bewustzijn doordringt dat een van de grondbeginselen van wetenschap, namelijk de herhaalbaarheid van proeven, niet klopt. Niets kan ooit precies zo herhaald worden zoals het zich eerder heeft voorgedaan. Op zichzelf is dat niet zo’n probleem, maar veel wetenschappers gingen en sommigen gaan er nog steeds vanuit dat dit wel het geval is.

Alles verandert
In het zenboeddhisme, in de zenfilosofie is al lang bekend dat iedere moment en iedere dag uniek is en dus dat elk onderzoek weer uniek is. Daardoor valt er elk moment iets nieuws te zien, te ruiken en te voelen. Dit maakt elk moment en elke dag de moeite waard. Never a dull moment. Geen dag is hetzelfde in de geest van de zenbeoefenaar. Verveling, iets waar veel mensen ontzettend bang voor zijn, komt bij zenbeoefenaren dan ook eigenlijk ook niet voor. Twee jaar geleden, toen ik tijdens het mediteren me heel erg nauwkeurig bewust was van mijn ademhaling, werd ik me plotseling heel bewust van het feit dat niet één inademing gelijk was aan de andere en hetzelfde geldt voor onze uitademingen. Geen ademhaling is hetzelfde.

Wat heeft dit nu te maken met de wetenschap? Het dogma, de basis van wetenschap, is dat als je onderzoek op dezelfde wijze herhaalt er dezelfde resultaten uit komen. Dit is het fundament van wetenschap en nu komen wetenschappers erachter dat geen enkel onderzoek hetzelfde is als een ander onderzoek. En toch gaat een groot gedeelte van de wetenschappers nog steeds uit van de herhaalbaarheid. Het langzaam maar zeker toenemende bewustzijn van deze problemen met de herhaalbaarheid zorgt dus voor een crisis. De wetenschapper Johan Ioannidis is wereld beroemd geworden met zijn publicatie: why most research findings are false en veroorzaakte er de ‘reproducibility crisis in science’ mee. Hoewel experimenten nooit helemaal exact herhaald kunnen worden, blijft overeind dat met veel aandacht opgezette en uitgevoerde experimenten een betere voorspelbaarheid hebben dan de onderzoeken die niet voldoende doordacht zijn. Helaas blijkt steeds duidelijker dat meer dan 80% van alle onderzoek niet voldoet aan de basale normen uit hun eigen vakgebied. Er is nog een wereld te winnen.

Huiswerksuggesties:
1. analyseer bij jezelf hoezeer ook bij jou het geloof in de herhaalbaarheid van gebeurtenissen een rol speelt.
2. schrijf dagelijks aan het einde van de dag op waarom die dag uniek is geweest.

De volgende sesshins zijn:
Van 28 juni t/m 4 juli o.l.v. Rients Ritskes
Van 25 t/m 31 oktober o.l.v. Arthur Nieuwendijk