whatsapp
 

 

ZenActueel:
Iedere dag inspiratie voor een zenvol leven

effecten van meditatie, Rients Ritskes, zencoach, opleiding, talkingstick, dialoog, meditatie, mediteren, voice dialogue, ego, Carl Gustav Jung, Bohm, Krishnamurti, Arthur Nieuwendijk, Hanneke Dijkman, zenlerarenopleidingsdag, communicatie, dualiteit
Op de foto van links naar rechts, Arjan Mulder, Yvonne Visser, Anya Wiersma, Joke Batink en Rients Ritskes.

Zenlerarenopleidingsdag met
diploma voor zencoachesVerslag van een opleidingsdag over de effecten van meditatie op communicatie, over de verschillen tussen discussie en dialoog, over mediteren en coaching en de magie van rituelen, zoals het gebruik van de talkingstick.

Vastgelopen in de dualiteit
Afgelopen zondag, was de zenlerarenopleidingsdag in Nijmegen. Bijna 100 zenleraren, zencoaches- en zenleraren-in-opleiding (zioppers) waren bijeen om te luisteren naar vier sprekers over het thema Zen en dialoog. Arthur Nieuwendijk hield als eerste een indrukwekkend verhaal over de historie van de dialoog in de Westerse filosofie, beginnende bij Plato. Haarfijn legde Arthur bloot hoe deze opvatting van de dialoog leidt tot duale standpunten, hoewel er juist gestreefd wordt naar consensus. Zijn persoonlijke ervaring met hoe hij als mens en filosoof ooit vastliep in de dualiteit maakte het verhaal indrukwekkend. Hoe anders is dat in de recent ontwikkelde Dialoogmethode van Bohm, waarin juist door de verschillende visies te erkennen, veel gemakkelijker harmonie en eenheid wordt ervaren en inzichten kunnen worden gedeeld. De volledige tekst van Arthur's inleiding, zal in de ZenActueel van volgende week worden gepubliceerd.

effecten van meditatie, Rients Ritskes, zencoach, opleiding, talkingstick, dialoog, meditatie, mediteren, voice dialogue, ego, Carl Gustav Jung, Bohm, Krishnamurti, Arthur Nieuwendijk, Hanneke Dijkman, zenlerarenopleidingsdag, communicatie, dualiteit
De innerlijke dialoog
Hanneke Dijkman sprak vervolgens over de innerlijke dialoog, want dat is waar een goede dialoog begint en dat is waar mediteren over gaat. In de meditatie zijn we vaak getuige van alle stemmen in ons, die met elkaar in gesprek gaan. Die stemmen zijn onze ‘ikken’. Hanneke legde uit hoe Voice Dialogue als methode werkt om in dialoog te komen met onze innerlijke stemmen, die toebehoren aan de verschillende delen van onze persoonlijkheid. Vaak identificeren we ons teveel met één of meerdere deelpersoonlijkheden, terwijl andere ikken onbewust een hele grote rol spelen. In Voice Dialogue worden de verschillende ikken uitgenodigd om vrijuit te spreken en hiervan gaf Hanneke een demonstratie die op iedereen indruk maakte. Deze door Carl Gustav Jung onderbouwde methode heeft als doel alle aspecten van je ego te leren kennen, zodat je juiste ‘ik’ op het juiste moment aan het stuur van je leven kan zitten.

effecten van meditatie, Rients Ritskes, zencoach, opleiding, talkingstick, dialoog, meditatie, mediteren, voice dialogue, ego, Carl Gustav Jung, Bohm, Krishnamurti, Arthur Nieuwendijk, Hanneke Dijkman, zenlerarenopleidingsdag, communicatie, dualiteit
De dialoog tussen Bohm en Krishnamurti
Emmy van Beest vertelde over de dialogen tussen de twee beroemdheden Krishnamurti en Bohm. Emmy weet waar het over gaat, want ze heeft samen met een collega negen maanden gewerkt aan de vertaling van deze dialogen tussen Bohm en Krishnamurti. Dit boek is onlangs verschenen onder de titel: Het einde van tijd. Beide mannen waren overtuigd van het belang van meditatie als basis voor een goed leven en een geslaagde dialoog. Ook Emmy's tekst zullen we graag in een van de komende nummers van ZenActueel publiceren.

effecten van meditatie, Rients Ritskes, zencoach, opleiding, talkingstick, dialoog, meditatie, mediteren, voice dialogue, ego, Carl Gustav Jung, Bohm, Krishnamurti, Arthur Nieuwendijk, Hanneke Dijkman, zenlerarenopleidingsdag, communicatie, dualiteit
De magie van de talkingstick
Na een heerlijke lunch werd er ’s middags in duo’s geoefend met een dialoog en was er een inleiding door Rients Ritskes over de magie van de talkingstick. De effectiviteit van de talkingstick wordt door Rients vooral toegeschreven aan de rust en aandacht die ontstaat door het gebruik ervan. Het is een ritueel dat ervoor zorgt dat er rust, ruimte, aandacht en een gevoel van veiligheid ontstaan waardoor alles wat er gezegd wordt meer diepgang heeft. Vervolgens werden alle aanwezigen die reeds zelf ervaring hadden met het gebruik van de talkingstick op het podium uitgenodigd om erover te vertellen. Het was bijzonder te horen hoe positief iedereen was over iets wat ogenschijnlijk zo eenvoudig is. De een vertelde dat het gebruik ervan hem heeft geholpen weer veel meer in gesprek en contact te komen met zijn partner, de ander dat het tijdens vergaderingen zorgde voor rust en efficiëntie. Weer een ander vertelde over het gebruik van de talking stick tijdens de afgelopen proeflessen, die daardoor een nog veel betere demonstratie werden van waar het in zen en mediatie om gaat. Het werden 15 korte verhalen die ieder op zich overtuigend waren en samen het gevoel gaven dat een talkingstick wel magische krachten moet hebben.

Diploma uitreiking aan zencoaches
Aan het einde van de dag werden de eerste twee diploma’s uitgereikt aan zencoaches die onlangs hun opleiding hebben afgerond met een examen. Anderhalf jaar geleden zijn we binnen Zen.nl Nederland begonnen met een aparte opleiding tot zencoach. Een zencoach is een coach die mensen kan leren mediteren en helpt om de zenfilosofie en de effecten van zenmeditatie om te zetten in de dagelijkse praktijk. Zencoaches zijn dus levenscoaches, die vaak veel effectiever werken dan gewone coaches doordat coach en coachee dagelijks mediteren. Dit mediteren, maakt dat de geest opener en flexibeler wordt waardoor leren en het in de praktijk brengen van goede inzichten veel beter lukt. Immers tot goede inzichten komen is één ding, maar het in de praktijk brengen ervan is de kunst. Zencoaching bewijst daarbij uitstekende diensten.effecten van meditatie, Rients Ritskes, zencoach, opleiding, talkingstick, dialoog, meditatie, mediteren, voice dialogue, ego, Carl Gustav Jung, Bohm, Krishnamurti, Arthur Nieuwendijk, Hanneke Dijkman, zenlerarenopleidingsdag, communicatie, dualiteit