whatsapp
 

 

ZenActueel:
Iedere dag inspiratie voor een zenvol leven
Zen.nl, Zen, meditatie, leren mediteren, Rients Ritskes, non-dualiteit, ego, koan, filosofie, wetenschap, bewust leren, levenslessen, koan, niet-weten, open geest, onderzoek, feng-shui, Chinese leer, geluk, gezondheid, causaliteit
Foto © Rients


Citaten bij het 8ste college van de online zenfilosofiecursus


Uit Non-dualiteit in de praktijkRients Ritskes, Zen.nl Nederland

Zie ook de eerste zeven artikelen met aantekeningen en citaten bij de online zenfilosofiecursus:
1. Waarom zenfilosofiecursus?
2. Over Nagarjuna
3. Over Hui-neng
4. Over Bodhidharma
5. Twee grootste zenmeesters
6. Zen en het nihilisme
7. Wat moet je willen?

Non-dualiteit het ego in zen, filosofie en wetenschap
Pag. 118/119
Waarom hebben mensen moeite met leren?
Door het ego.
Door het ego?
Ja, want leren betekent in een bepaald opzicht toegeven dat je het nog niet weet, en daar hebben mensen moeite mee. Mensen hebben dus moeite met leren en bewust leren in het bijzonder, omdat ze moeite hebben met toegeven: ik wist het niet. Dat is waarom mensen zo weinig leren van wat ze weten en van hun praktijkervaringen. Het lijkt haast zo te zijn dat naarmate de dingen wezenlijker zijn, we het natuurlijk liever zelf al hadden geweten en we dus moeilijker leren. Dus echte levenslessen zijn het moeilijkst te leren.

Koan
Je zou kunnen zeggen dat zen de koan heeft ontdekt om mensen het leerproces duidelijk te maken. Want een koan is een min of meer onoplosbaar raadsel, daar laten we mensen heel lang mee worstelen, om uiteindelijk dan een verrassende oplossing te vinden. Daarmee maakt een koan je tegelijkertijd duidelijk: je weet het nog niet, dus je weet iets niet. Want het bewustzijn van niet-weten is de natuurlijke basis om te willen leren. De universiteit is een instituut bedoeld om te achterhalen wat we nog niet weten. Dat heeft de universiteit gemeen met de zentraditie. Niet-weten als uitgangspunt. Dat noemen we in zen een open geest.

Open geest
Een open geest betekent een instelling om te willen leren, zien dat er iets te leren valt. Dat betekent niet dat ze op de universiteit in hun handen klappen van enthousiasme als iemand iets nieuws heeft uitgevonden. Dan ontmoet je juist vaak enorme weerstand, want velen hebben baat bij het handhaven van de status quo. Medicijnfabrikanten lijken te vaak te weinig geïnteresseerd in de bijwerkingen van hun medicijnen, want dat kost hen geld. Zo hebben ze dus te vaak een hekel aan het verbeteren van onderzoeksmethoden die de werking én de bijwerking duidelijker aantonen. Ook hebben ze een hekel aan de vele publicaties waaruit blijkt dat onderzoek gefinancierd door de farmaceutische industrie positievere resultaten toont dan onderzoek dat niet gefinancierd wordt door de farmaceutische industrie. Daar zijn ze niet blij mee. Je moet daarom niet denken dat iedereen staat te klappen als we nieuwe inzichten genereren.

Pag. 300 / 301
Non-dualiteit en feng-shui
Feng-shui is een van oorsprong Chinese leer die gaat over de invloed van je woonomgeving op je geluk en gezondheid. De omgeving waarin jij je nu bevindt, faciliteert die jouw geluk, of juist niet? Als je huis overvol is, dan faciliteert jou dat niet in het hebben van een opgeruimde geest. Op het moment dat je zolderkamer letterlijk is opgeruimd, is het dat bijna per definitie figuurlijk ook. Let op mijn zorgvuldig gekozen woorden, want niets is per definitie zo, maar dit komt aardig in de richting. Daarom is het zeer de moeite waard, in het besef van nu-causaliteit, om je af te vragen: hoe zit ik erbij? Is dit representatief voor waar ik naar toe wil? Als dat niet zo is, ga je er iets aan doen? Het gaat vooral om het besef dat je niet alleen één bent met de ander, maar tevens met je omgeving. En dat als je iets verandert in je omgeving, er dus iets in jou verandert.

Info en aanmelding:
Nieuwe zenfilosofiecursus door Floor Gessho Rikken, start do. 18 maart
Nieuwe data zenfilosofiecursus door Rients Ritskes, start wo. 12 mei