Zen.nl Rients Ritskes
Zen.nl nieuws
Nieuwsbrief
Zen.nl Rients Ritskes kaart Nederland vestigingen
Zen.nl Rients Ritskes

Nummer 40, 11 oktober 2013. Zie hieronder nieuwsbrief archief
Taart voor zioppers in Nijmegen
Zen.nl Nederland. Afgelopen zondag vond in Nijmegen een zeer geslaagde landelijke bijeenkomst voor zenleraren in opleiding (ziop) plaats. Het thema van deze dag was: zen en psychologie. Na zazen op de pier aan de Waal liepen de zioppers over de net opgebouwde kermis naar het conferentie-centrum vlak bij Zen.nl. Daar wachtte koffie en taart waarmee feestelijk werd stilgestaan bij de CRKBO-registratie die sinds deze zomer een feit is. Rients Ritskes heeft twee inleidingen verzorgd, één over ‘Toeval vanuit Zenboeddhistisch perspectief’ en een tweede over de gevaren van 'Wederzijdse afgunst tussen leraar en leerling'. Zeer interessante thema's die Ritskes goed heeft weten te vertalen naar de ervaringswereld van de toehoorders.
Na een heerlijke lunch verzorgde prof. dr. Paul van der Velde, hoogleraar Aziatische Religies aan de Radboud Universiteit Nijmegen, een inleiding over Boeddhistische Psychologie. In zijn lezing onderzocht van der Velde de verhouding tussen westerse psychotherapie in brede zin (psychologie, psychiatrie, geestelijke verzorging) en het boeddhisme. Wordt het boeddhisme hier in het Westen getherapeutiseerd of wordt de psychotherapie geboeddhiseerd? Het lijkt erop dat ze elkaar positief beïnvloeden.

Onder: taart en koffie ter ere van de CRKBO-registratie. Boven: overleg in werkgroepjes over toeval.
Geweldloosheid:
Wu-wei en Yu-wei
Moritz Boegel Zen.nl Nijmegen. Compassievol handelen is een belangrijk doel van zenmeditatie. Door begeerte en afkeer steeds meer los te laten, kun je beter aanvoelen waar een situatie om vraagt, om zo alle wezens van het lijden te bevrijden, overeenkomend de eerste boddhisatva-gelofte. Maar hoe ziet compassievol handelen er precies uit, wat is geweldloosheid? Een samenvatting van een artikel uit Saddharma van augustus 1992 van prof. dr. Victor Westhoff.
Van nature is de mens niet geweldloos. Geweld ligt zelfs in de aard van het leven. De mens moet zich voeden met andere levende wezens en deze daartoe doden. Hier stuiten we meteen op een belangrijk kenmerk van geweldloosheid.
Geweldloosheid strekt zich uit over de kunstmatige scheiding tussen mens en natuur. De leer van de Boeddha, de Dhamma, is uitdrukkelijk van toepassing op alle wezens, dus ook op planten en dieren en zelfs op zaden.
De Dhamma keurt het doden van levende wezens af, maar omdat een mens nu
In de Zen.nl Winkel: Bronzen bel en dorje
eenmaal moet leven, kan men daarin niet consequent zijn. Geweldloosheid is een relatief begrip. Vegetarisme is te begrijpen als een keuze voor geweldloosheid omdat dieren in tegenstelling tot planten wel geacht worden te kunnen lijden. In de Dhamma wordt dat onderscheid echter niet gemaakt, planten dient evengoed als dieren geen onnodig leed berokkend te worden.
In het taoïsme zien we een treffend beeld van de relatie tussen de mens en de hem omringende natuur. Het gaat uit van een polaire verbondenheid tussen "tao" en "te". Tao is het spontane, vanzelfsprekende proces dat ten grondslag ligt aan het bestaan van alle bijzondere verschijnselen, gebeurtenissen, dingen en wezens. Te is het ontstaan en het wezen van ieder afzonderlijk verschijnsel. Tao zou niet kenbaar zijn zonder te, te zou zinloos zijn zonder tao.
In het menselijk handelen wordt dat vertaald in wu-wei, handelen in overstemming met de natuurlijke orde of juist niet; yu-wei. Respect, nederigheid en geweldloosheid horen bij wu-wei, maar deze principes worden niet als absolute stelregel toegepast. De grens tussen wu-wei en yu-wei is niet scherp.
Een herstel van de verbondenheid met de natuur, die we in de moderne westerse wereld kwijt zijn geraakt, is een van de voorwaarden voor een geweldloze levenshouding. Een ervaring van verbondenheid dient gepaard te gaan met het juiste inzicht en het juiste handelen, twee stappen op het achtvoudige pad.
Het juiste inzicht duidt ook op de verbondenheid van alle wezens. Het juiste inzicht moet dan weer gepaard gaan met goedheid (in de zin van caritas) om tot het juiste handelen te leiden. Kennis heeft geen praktische waarde zonder goedheid. Geweldloosheid als levenshouding vraagt om liefde en mededogen voor alle levende wezens. Maar hoe breng je dat in de praktijk in een werkelijkheid waar geweld, groot en klein, aan de orde van de dag is? De Boeddha zegt "haat eindigt niet door
haat; haat eindigt door liefde, dat is de eeuwige wet." In tijden van oorlog en onderdrukking kan deze uitspraak onhoudbaar lijken.
Avalokiteshvara - de bodhisattva
van compassie
Voor Westhoff geldt dat hij in de Tweede Wereldoorlog zijn ideaal verdampt zag in de rauwe werkelijkheid van het bestaan. Hij zag in dat de vijand alleen door geweld overwonnen zou kunnen worden.
De grote vraag is of er om het kwaad te bestrijden mensen gedood mogen worden. Volgens Westhoff is een waarlijk verlicht mens volstrekt weerloos en kan hij geen kwaad begaan. Deze mens belijdt uppekkha, gelijkmoedige gelatenheid. Zijn innerlijke houding straalt uit in de wereld, bemoedigt hen die lijden, zoals het voorbeeld van Titus Brandsma, Etty Hillesum en anderen geleerd heeft. Die levensweg wordt echter slechts door weinigen tot het einde begaan. Velen zullen het niet zover brengen, maar zullen toch nooit in staat zijn mensen te doden die hen geen kwaad begaan hebben. Vele anderen zullen dit wél kunnen.
Laten we ons ervoor hoeden hen te veroordelen. Mensen zijn nu eenmaal niet gelijk, sommigen kunnen tot taak hebben het kwaad actief te bestrijden, anderen kunnen andere wezens alleen met liefde en mededogen bejegenen. Het is niet aan ons om dit probleem op te lossen. In de wereld is er dukkha (lijden) en daar worden we allemaal mee geconfronteerd.
Mis de volgende nieuwsbrief niet, abonneer je hier.

Archief

ZenActueel 24 april 2015

ZenActueel 17 april 2015

ZenActueel 10 april 2015

ZenActueel 3 april 2015

ZenActueel 27 maart 2015

ZenActueel 20 maart 2015

ZenActueel 13 maart 2015

ZenActueel 6 maart 2015

ZenActueel 27 februari 2015

ZenActueel 20 februari 2015

ZenActueel 13 februari 2015

ZenActueel 6 februari 2015

ZenActueel 30 januari 2015

ZenActueel 23 januari 2015

ZenActueel 16 januari 2015

ZenActueel 9 januari 2015

ZenActueel 2 januari 2015

ZenActueel 26 december 2014

ZenActueel 19 december 2014

ZenActueel 12 december 2014

ZenActueel 5 december 2014

ZenActueel 28 november 2014

ZenActueel 21 november 2014

ZenActueel 14 november 2014

ZenActueel 7 november 2014

ZenActueel 31 oktober 2014

ZenActueel 24 oktober 2014

ZenActueel 17 oktober 2014

ZenActueel 10 oktober 2014

ZenActueel 3 oktober 2014

ZenActueel 26 september 2014

ZenActueel 19 september 2014

ZenActueel 12 september 2014

ZenActueel 5 september 2014

ZenActueel 29 augustus 2014

ZenActueel 22 augustus 2014

ZenActueel 15 augustus 2014

ZenActueel 8 augustus 2014

ZenActueel 1 augustus 2014

ZenActueel 25 juli 2014

ZenActueel 18 juli 2014

ZenActueel 11 juli 2014

ZenActueel 4 juli 2014

ZenActueel 27 juni 2014

ZenActueel 20 juni 2014

ZenActueel 13 juni 2014

ZenActueel 6 juni 2014

ZenActueel 30 mei 2014

ZenActueel 23 mei 2014

ZenActueel 16 mei 2014

ZenActueel 9 mei 2014

ZenActueel 2 mei 2014

ZenActueel 25 april 2014

ZenActueel 18 april 2014

ZenActueel 11 april 2014

ZenActueel 4 april 2014

ZenActueel 28 maart 2014

ZenActueel 21 maart 2014

ZenActueel 14 maart 2014

ZenActueel 7 maart 2014

ZenActueel 28 februari 2014

ZenActueel 21 februari 2014

ZenActueel 14 februari 2014

ZenActueel 7 februari 2014

ZenActueel 31 januari 2014

ZenActueel 24 januari 2014

ZenActueel 17 januari 2014

ZenActueel 10 januari 2014

ZenActueel 3 januari 2014

Zen.nl nieuwsbrief 27 december 2013

Zen.nl nieuwsbrief 20 december 2013

Zen.nl nieuwsbrief 13 december 2013

Zen.nl nieuwsbrief 6 december 2013

Zen.nl nieuwsbrief 29 november 2013

Zen.nl nieuwsbrief 22 november 2013

Zen.nl nieuwsbrief 15 november 2013

Zen.nl nieuwsbrief 8 november 2013

Zen.nl nieuwsbrief 1 november 2013

Zen.nl nieuwsbrief 25 oktober 2013

Zen.nl nieuwsbrief 18 oktober 2013

Zen.nl nieuwsbrief 11 oktober 2013

Zen.nl nieuwsbrief 4 oktober 2013

Zen.nl nieuwsbrief 27 september 2013

Zen.nl nieuwsbrief 20 september 2013

Zen.nl nieuwsbrief 13 september 2013

Zen.nl nieuwsbrief 6 september 2013

Zen.nl nieuwsbrief 30 augustus 2013

Zen.nl nieuwsbrief 23 augustus 2013

Zen.nl nieuwsbrief 16 augustus 2013 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief 9 augustus 2013 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief 2 augustus 2013 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief 26 juli 2013 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief 19 juli 2013 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief 12 juli 2013 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief 5 juli 2013 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief 28 juni 2013 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief 21 juni 2013 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief 14 juni 2013 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief 7 juni 2013 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief 31 mei 2013 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief 24 mei 2013 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief 17 mei 2013 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief 10 mei 2013 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief 3 mei 2013 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief 26 april 2013 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief 19 april 2013 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief 12 april 2013 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief 5 april 2013 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief 29 maart 2013 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief 22 maart 2013 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief 15 maart 2013 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief 8 maart 2013 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief 1 maart 2013 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief 22 februari 2013 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief 15 februari 2013 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief 8 februari 2013 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief 1 februari 2013 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief 25 januari 2013 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief 11 januari 2013 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief 4 januari 2013 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief 28 december 2012 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief 21 december 2012 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief 14 december 2012 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief 7 december 2012 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief 30 november 2012 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief 23 november 2012 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief 16 november 2012 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief 9 november 2012 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief 26 oktober 2012 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief 19 oktober 2012 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief 12 oktober 2012 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief 5 oktober 2012 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief 28 september 2012 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief 21 september 2012 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief september 2012-2 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief september 2012-1 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief augustus 2012-4 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief augustus 2012-3 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief augustus 2012-2 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief augustus 2012 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief juli 2012 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief juni 2012 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief mei 2012 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief april 2012 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief maart 2012 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief februari 2012 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief januari 2012 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief december 2011 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief november 2011 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief oktober 2011 in pdf

Fotocollage uitzicht en opening Zen.nl Nijmegen 2 sept. 2011 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief september 2011 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief augustus 2011 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief juli 2011 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief juni 2011 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief mei 2011 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief april 2011 met Sri Lanka special in pdf

Zen.nl nieuwsbrief april 2011 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief maart 2011 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief februari 2011 met sesshin special in pdf

Zen.nl nieuwsbrief kerst 2010 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief nr.5 december 2010 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief nr.4 november 2010 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief nr.3 oktober 2010 met sesshin special in pdf

Zen.nl nieuwsbrief nr.2 september 2010 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief nr.1 augustus 2010 in pdf over artsen en Zen

Zen.nl nieuwsbrief juni 2010 in pdf over sesshin in Barchem

Zen.nl nieuwsbrief april 2010 in pdf over Zen in China

Zen.nl nieuwsbrief over 2008 in pdf

Nieuws in de media

Casa luna radio interview op 2 november jl. met Rients over Zen en geluk

BNR Nieuwsradio interview met Rients Ritskes en Liselotte Smits, dd. 6-10-2010

Vanaf 9:28 minuten begint het interview!

Meer:

Videos, waaronder de sesshin film van Denemarken 2010

Boeken, waaronder het nieuwe boek Leer denken wat je wil denken / basisboek zentraining

Publicaties in de diverse media die over Zen.nl geschreven zijn, waaronder
De effecten van zen.