Zen.nl ZenActueel

Image Link
Image Link Home

Nummer 13, 27 maart 2015
Mis de volgende ZenActueel niet, abonneer je hier. Zie hieronder het archief

ZenActueel TV: 1 persoon 1 vraag 1 minuut: Ingeborg


Geluksonderzoeksresultaten heel betrouwbaar


Redactie ZenActueel. De Verenigde Naties hebben 3 jaar geleden 20 maart uitgeroepen tot internationale Dag van Geluk. Sinds die tijd meet Zen.nl het geluk van alle betrokkenen bij Zen.nl en wel steeds op 20 maart. Afgelopen week is dit voor de derde keer gedaan. Hierdoor kunnen we nu de cijfers van drie jaar naast elkaar leggen, en wat blijkt? De cijfers die cursisten en leraren bij Zen.nl zich geven voor geluk blijken elk jaar nagenoeg dezelfde te zijn. Introductiecursisten geven zichzelf steeds een 6,7, gevorderden een 7, zenleraren in opleiding een 7,3 en zenleraren een 7,7.
In onderzoekstermen noemt men een meting die onder dezelfde omstandigheden ook steeds nagenoeg hetzelfde resultaat te zien geeft, zeer voorspellend en reproduceerbaar. Beide zijn kenmerken van goed onderzoek. Ook blijkt de betrouwbaarheid van de meting uit het feit dat voor het tweede jaar op rij het gemiddelde van alle bij Zen.nl betrokkenen nauwkeurig overeenkomt met dat van een representatieve steekproef onder 500 Nederlanders. Het onderzoek en samenstelling van deze controle- groep uit doorsnee Nederland is sinds 2014 mogelijk dankzij de vriendelijke medewerking van onderzoeksbureau DirectResearch. Zowel in 2014 als nu in 2015 geven zowel de bij Zen.nl betrokkenen als de doorsnee Nederlander zich precies een 7.0. De enigszins oplevende economie van dit moment geeft ten opzichte van de crisis waar we een jaar geleden nog middenin zaten dus geen verandering te zien in dit gemiddelde.

Accountants minder gelukkig
Dit jaar deed ook een accountants/adviesbureau mee aan dit onderzoek. Ze verzonden de standaard vragenlijst aan al haar 200

medewerkers. Driekwart daarvan deed mee aan het onderzoek en gaf zichzelf gemiddeld een 6,8. Dit is 0,2 lager dan gemiddeld Nederland, een op het eerste gezicht maar klein verschil, maar wel significant. Ze geven zichzelf dus hetzelfde cijfer als deelnemers aan een introductiecursus bij Zen.nl, maar bijna een punt lager dan onze zenleraren.
Een mogelijke verklaring hiervoor is te vinden in het gegeven dat 25% van de medewerkers van het accountants/adviesbureau aangeeft teveel werk te hebben op de vraag naar de werk/privé balans. Bij de controlegroep en de Zen.nl groep was dat 14%. Uit ons onderzoek blijkt ook dat er in alle drie de onderzochte groepen een significante samenhang is tussen werkdruk en geluk. Mensen die teveel werkdruk ervaren geven zichzelf een lager cijfer op levensgeluk. In de grafiek is ook te zien dat mensen met te

weinig werk zichzelf iets gelukkiger prijzen dan de mensen met teveel werk.

Over zen, cola en geluk
Het onderzoek heeft veel meer boeiende resultaten opgeleverd over de samenhang tussen verschillende leefgewoonten en geluk. In de komende edities van ZenActueel zullen we steeds enkele van deze resultaten toelichten. In het komende nummer publiceren we de resultaten over de relatie tussen cola drinken en geluk. In de ‘cola-test’ die we afgelopen woensdag toezonden vroegen we de schatting van onze lezers. Ruim 900 mensen reageerden en 24% denkt dat mensen die cola-drinken gelukkiger zijn dan zij die geen cola drinken. Volgende week vrijdag de resultaten van dit deel van ons onderzoek, dan weten of die 24% gelijk heeft of niet.


Fantastische lezing met deprimerende inhoud

Redactie ZenActueel. ‘Waarom doen we niets?’ vraagt filosoof en columnist Hans Schnitzler zich af tijdens het Denkstofdiner van afgelopen donderdag in Nijmegen. We zijn meer dan ooit op de hoogte van alle ellende en op ons afstormende problemen in de wereld. Kunnen we iets doen of waarom blijven we anders zo passief? In zijn inleiding schetst Schnitzler een beeld van de hedendaagse mens die verstrikt raakt in de systemen van almachtige multinationale ondernemingen en moderne technologie. Hij vraagt zich serieus af of er nog wel hoop is.

Een betekenisloze brei
Een grote Amerikaanse pizzaketen leest tegenwoordig aan je oogbewegingen af welke pizza je (onbewust) wilt hebben, en door je koop- en kijkgedrag weet een bekende supermarkt – misschien wel eerder dan jijzelf – dat je in verwachting bent. In een uitverkochte zaal in cultuurpodium De Lindenberg prikkelt Schnitzler het publiek met de stelling dat onze handelingsbekwaamheid door dergelijke ontwikkelingen roemloos ten onder gaat. Het ideaal van grote bedrijven is om het grillige menselijke gedrag beheersbaar te maken. Van alle rollen die een mens kan vervullen blijft alleen die van consument nog over en stiekem vindt dit ‘digitale proletariaat’ dat eigenlijk nog best lekker ook, aldus Schnitzler.
We zijn volgens hem hierdoor onverhoeds in een postmoderne nihilistische valkuil getrapt. Aan de hand van citaten uit Nietzsche’s Also sprach Zarathustra laat hij zien dat we alle richting in het leven verloren zijn. “Ja ja” zegt Schnitzler. “U zult wel denken: ‘Zo erg kan het toch niet zijn?’. Nou: dus wel. De moderne mens gelooft niet meer in een waarheid buiten zichzelf, waardoor hij volledig op zichzelf wordt teruggeworpen. En daar vindt hij slechts een betekenisloze brei. Een onbestemde zinloosheid, waardoor hij zich liever terugtrekt achter zijn computerscherm.” Als voorbeeld noemt Schnitzler de Occupy-
Hans Schnitzler
beweging, die in een korte tijd enorm populair werd in digitale sferen, maar uiteindelijk net zo snel weer uitdoofde.
Na deze behoorlijk onheilspellende lezing gaat het publiek aan tafel om in kleinere groepen de discussie onderling voort te zetten. Met enkele aanwezige zioppers bespreken we hoezeer het internet afdoet aan ons vermogen om tot actie te komen, bijvoorbeeld door de passieve handelingen van het ‘scrollen’ en ‘liken’. Toch denken we dat de mens het in zich heeft om het verschil te maken.

Aristoteles heeft de oplossing
Na enig gedachtenworstelen komen we tot het inzicht wat handelingsbekwaamheid voor ons betekent: het in staat zijn je leven te richten op duurzaam geluk. Wanneer we geluk als richtinggevend doel kiezen, nemen we de verantwoordelijkheid om ons leven op een goede manier in te richten. Hierdoor word je zelf, maar
ook de mensen om je heen, daadwerkelijk gelukkiger. Dit geldt niet alleen voor individuen, maar ook voor bedrijven wanneer zij dit uitgangspunt als missie nemen.
Aan het eind van de avond delen we onze visie met de rest van het publiek en Schnitzler blijkt toch minder pessimistisch dan we hadden gedacht. Hij is het met ons eens dat duurzaam geluk hét nieuwe doel kan worden en merkt op dat dit idee 2500 jaar geleden al door Aristoteles is bedacht. Ook noemt hij het voorbeeld van Bhutan, waar niet het Bruto Nationaal Product maar het Bruto Nationaal Geluk centraal staat. Voor ons is de conclusie helder: technologische vooruitgang is geen probleem, zolang dat maar geen doel op zichzelf wordt en we in staat zijn om deze in te zetten voor het juiste doel. En dat doel is, wat ons betreft, mensen aan te moedigen om (door middel van zen) te werken aan hun eigen mentale en fysieke conditie en op die wijze hun duurzaam geluk te ontwikkelen!

Image Link Waartoe inspireert ZENMONKEY jou deze week?
Post it on Facebook!

ZenActueel TV gemist?


Uit de Zen.nl-Facebookgroep

Image Link


Naar boven
Home
Copyright © Zen.nl, contact: Zenactueel@Zen.nl,
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Archief

ZenActueel 24 april 2015

ZenActueel 17 april 2015

ZenActueel 10 april 2015

ZenActueel 3 april 2015

ZenActueel 27 maart 2015

ZenActueel 20 maart 2015

ZenActueel 13 maart 2015

ZenActueel 6 maart 2015

ZenActueel 27 februari 2015

ZenActueel 20 februari 2015

ZenActueel 13 februari 2015

ZenActueel 6 februari 2015

ZenActueel 30 januari 2015

ZenActueel 23 januari 2015

ZenActueel 16 januari 2015

ZenActueel 9 januari 2015

ZenActueel 2 januari 2015

ZenActueel 26 december 2014

ZenActueel 19 december 2014

ZenActueel 12 december 2014

ZenActueel 5 december 2014

ZenActueel 28 november 2014

ZenActueel 21 november 2014

ZenActueel 14 november 2014

ZenActueel 7 november 2014

ZenActueel 31 oktober 2014

ZenActueel 24 oktober 2014

ZenActueel 17 oktober 2014

ZenActueel 10 oktober 2014

ZenActueel 3 oktober 2014

ZenActueel 26 september 2014

ZenActueel 19 september 2014

ZenActueel 12 september 2014

ZenActueel 5 september 2014

ZenActueel 29 augustus 2014

ZenActueel 22 augustus 2014

ZenActueel 15 augustus 2014

ZenActueel 8 augustus 2014

ZenActueel 1 augustus 2014

ZenActueel 25 juli 2014

ZenActueel 18 juli 2014

ZenActueel 11 juli 2014

ZenActueel 4 juli 2014

ZenActueel 27 juni 2014

ZenActueel 20 juni 2014

ZenActueel 13 juni 2014

ZenActueel 6 juni 2014

ZenActueel 30 mei 2014

ZenActueel 23 mei 2014

ZenActueel 16 mei 2014

ZenActueel 9 mei 2014

ZenActueel 2 mei 2014

ZenActueel 25 april 2014

ZenActueel 18 april 2014

ZenActueel 11 april 2014

ZenActueel 4 april 2014

ZenActueel 28 maart 2014

ZenActueel 21 maart 2014

ZenActueel 14 maart 2014

ZenActueel 7 maart 2014

ZenActueel 28 februari 2014

ZenActueel 21 februari 2014

ZenActueel 14 februari 2014

ZenActueel 7 februari 2014

ZenActueel 31 januari 2014

ZenActueel 24 januari 2014

ZenActueel 17 januari 2014

ZenActueel 10 januari 2014

ZenActueel 3 januari 2014

Zen.nl nieuwsbrief 27 december 2013

Zen.nl nieuwsbrief 20 december 2013

Zen.nl nieuwsbrief 13 december 2013

Zen.nl nieuwsbrief 6 december 2013

Zen.nl nieuwsbrief 29 november 2013

Zen.nl nieuwsbrief 22 november 2013

Zen.nl nieuwsbrief 15 november 2013

Zen.nl nieuwsbrief 8 november 2013

Zen.nl nieuwsbrief 1 november 2013

Zen.nl nieuwsbrief 25 oktober 2013

Zen.nl nieuwsbrief 18 oktober 2013

Zen.nl nieuwsbrief 11 oktober 2013

Zen.nl nieuwsbrief 4 oktober 2013

Zen.nl nieuwsbrief 27 september 2013

Zen.nl nieuwsbrief 20 september 2013

Zen.nl nieuwsbrief 13 september 2013

Zen.nl nieuwsbrief 6 september 2013

Zen.nl nieuwsbrief 30 augustus 2013

Zen.nl nieuwsbrief 23 augustus 2013

Zen.nl nieuwsbrief 16 augustus 2013 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief 9 augustus 2013 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief 2 augustus 2013 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief 26 juli 2013 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief 19 juli 2013 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief 12 juli 2013 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief 5 juli 2013 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief 28 juni 2013 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief 21 juni 2013 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief 14 juni 2013 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief 7 juni 2013 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief 31 mei 2013 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief 24 mei 2013 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief 17 mei 2013 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief 10 mei 2013 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief 3 mei 2013 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief 26 april 2013 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief 19 april 2013 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief 12 april 2013 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief 5 april 2013 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief 29 maart 2013 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief 22 maart 2013 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief 15 maart 2013 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief 8 maart 2013 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief 1 maart 2013 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief 22 februari 2013 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief 15 februari 2013 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief 8 februari 2013 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief 1 februari 2013 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief 25 januari 2013 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief 11 januari 2013 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief 4 januari 2013 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief 28 december 2012 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief 21 december 2012 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief 14 december 2012 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief 7 december 2012 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief 30 november 2012 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief 23 november 2012 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief 16 november 2012 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief 9 november 2012 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief 26 oktober 2012 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief 19 oktober 2012 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief 12 oktober 2012 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief 5 oktober 2012 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief 28 september 2012 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief 21 september 2012 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief september 2012-2 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief september 2012-1 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief augustus 2012-4 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief augustus 2012-3 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief augustus 2012-2 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief augustus 2012 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief juli 2012 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief juni 2012 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief mei 2012 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief april 2012 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief maart 2012 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief februari 2012 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief januari 2012 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief december 2011 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief november 2011 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief oktober 2011 in pdf

Fotocollage uitzicht en opening Zen.nl Nijmegen 2 sept. 2011 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief september 2011 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief augustus 2011 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief juli 2011 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief juni 2011 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief mei 2011 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief april 2011 met Sri Lanka special in pdf

Zen.nl nieuwsbrief april 2011 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief maart 2011 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief februari 2011 met sesshin special in pdf

Zen.nl nieuwsbrief kerst 2010 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief nr.5 december 2010 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief nr.4 november 2010 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief nr.3 oktober 2010 met sesshin special in pdf

Zen.nl nieuwsbrief nr.2 september 2010 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief nr.1 augustus 2010 in pdf over artsen en Zen

Zen.nl nieuwsbrief juni 2010 in pdf over sesshin in Barchem

Zen.nl nieuwsbrief april 2010 in pdf over Zen in China

Zen.nl nieuwsbrief over 2008 in pdf

Nieuws in de media

Casa luna radio interview op 2 november jl. met Rients over Zen en geluk

BNR Nieuwsradio interview met Rients Ritskes en Liselotte Smits, dd. 6-10-2010

Vanaf 9:28 minuten begint het interview!

Meer:

Videos, waaronder de sesshin film van Denemarken 2010

Boeken, waaronder het nieuwe boek Leer denken wat je wil denken / basisboek zentraining

Publicaties in de diverse media die over Zen.nl geschreven zijn, waaronder
De effecten van zen.