Zen.nl Rients Ritskes
Zen.nl nieuws
Nieuwsbrief
Zen.nl Rients Ritskes kaart Nederland vestigingen
Zen.nl Rients Ritskes

Nummer 48, 6 december 2013. Zie hieronder nieuwsbrief archief
Bubbels in je sperma
Zen.nl Nederland, van onze wetenschapsredactie. Bubbels en oerbubbels blijken volgens recent gepubliceerd onderzoek ook in sperma te zitten. Niet in het DNA, maar in het eiwit rondom het DNA. Het gaat hier dus niet om genetische maar om epigenetische effecten. De resultaten van het onderzoek tonen aan dat ervaringen van de ene generatie via het sperma doorgegeven kunnen worden aan de volgende generaties.
Psychiater prof. Kerry Ressler van de Emory School of Medicine in Atlanta publiceerde hierover onlangs in Nature Neuroscience, aldus The Independent van 2 dec jl. Hij deed onderzoek met muizen, waarbij hij sterk negatieve ervaringen koppelde aan een bepaalde geur, en wat bleek? Twee generaties later vertoonden de nakomelingen van deze getraumatiseerde muizen nog steeds een stressreactie alleen bij het blootgesteld worden aan diezelfde geur. En dat terwijl de nakomelingen in het geheel niet in contact waren geweest met de getraumatiseerde vader- of grootvadermuis.
Omdat er geen verschillen werden gevonden in het DNA zelf, maar wel in het eiwit eromheen, gaat het om een zogenaamd epigenetisch effect. Dat wil zeggen dat omgevingsfactoren zoals wat we eten, of in dit geval meemaken, invloed heeft op of en hoe genen tot expressie komen. Eerder werd dit effect overigens ook al aangetoond bij vrouwtjesmuizen, maar daar was contact tussen de muis en haar nakomelingen niet uit te sluiten.
In de christelijke traditie zou dit het bewijs genoemd kunnen worden van de idee erfzonde en in de boeddhistische wetenschap een bewijs voor karma.
Hoewel dit onderzoek en het idee van erfzonde gaan over het doorgeven van negatieve bubbels, gaat het idee van karma ook expliciet uit van de mogelijkheid positieve inzichten en ervaringen door te geven aan volgende generaties.
Dit artikel is gebaseerd op het artikel The smell of fear can be inherited, scientists prove uit The Independent. Het originele artikel is Parental olfactory experience influences behavior and neural structure in subsequent generations uit Nature Neuroscience.
De Diamantsutra gratis te beluisteren
Moritz Boegel, Zen.nl Nijmegen. Deze sutra staat in de komende wintersesshin van 12 t/m 18 januari opnieuw centraal. De citaten die gebruikt worden zullen voornamelijk uit de tweede helft van het boek De Diamantslijper komen. Deze sutra is een belangrijke tekst binnen het zenboeddhisme en in het mahayana-boeddhisme in het algemeen. In vergelijking met de Hartsutra wordt de Diamantsutra maar weinig gereciteerd, maar dat hangt waarschijnlijk meer samen met de omvang dan met de inhoud van de tekst. Het reciteren van de Diamantsutra kost namelijk zo’n 45 minuten.
Daarom heeft Rients Ritskes de afgelopen maanden gewerkt aan een verkorte Nederlandse versie van deze beroemde tekst. Hij achtte het goed mogelijk de tekst in te korten zonder de inhoud tekort te moeten doen vanwege de vele herhalingen, dichterlijke figuren en beleefdheidsvormen die erin opgenomen zijn.
Deze heeft Rients weggelaten waardoor zijn versie van de Diamantsutra binnen tien minuten te reciteren is terwijl de inhoud van de oorspronkelijke tekst behouden is gebleven.
Het samenvatten van de tekst heeft veel tijd gekost, mede omdat er veel verschillende versies van de sutra in omloop zijn. Welke vier versies gebruikt zijn als basis voor deze samenvatting is te lezen onderaan de tekst zelf. Er is ook een door mij voorgelezen versie van de Diamantsutra gratis te beluisteren via deze link. In de komende sesshin zal deze tekst niet alleen centraal staan in de teisho’s, maar ook gereciteerd worden.
Hoe je concepten je regeren
Merel Ritskes-Hoitinga, Zen.nl Malden. Tijdens de laatste bijeenkomst van de WESP, de werkgroep Wetenschap En Spiritualiteit in de praktijk, stond het boek Inleiding tot het Zen-Boeddhisme van D.T. Suzuki centraal. Hierin wordt gesteld dat zen niet een leer is, het wil namelijk niets aanleren. Volgens Suzuki moet je vooral je eigen leraar zijn, jezelf trainen. Een prachtige uitspraak, alleen, hoe doe je dat, je eigen leraar zijn? Suzuki's antwoord: door vanuit een streven naar vrijheid, de geest te disciplineren.
Dit oefenen van de geest kan ervoor zorgen dat je af en toe 'klaarheid' bereikt, de ervaring van een totaal open en geconcentreerd bewustzijn. Naar deze momenten zou je volgens Suzuki niet moeten zoeken, je moet ze tegenkomen, ze overkomen je in je streven naar het leren denken wat je wilt denken. Door regelmatige zenbeoefening verhoog je de kans op dergelijke verlichte momenten, zonder dat je ze kunt afdwingen. Maar, ook al doe je geen grootse eenheidservaringen op, de oefening om je geest te disciplineren heeft altijd effect. Deze positieve effecten van regelmatige zenbeoefening zijn tegenwoordig op diverse gebieden wetenschappelijk aangetoond. Zie bijvoorbeeld het artikel in de Zen.nl-Nieuwsbrief van 4 okt., over de anatomisch aantoonbare effecten van zenbeoefening.
Eén van de belangrijke zen-oefeningen in het trainen van de geest is het leren overstijgen van onze conventionele, zogenaamd logische denkwijze. Naast de beroemde koans biedt ook de zenfilosofie in het algemeen daartoe veel geschikte oefenstof. Soms lijkt de hele zenfilosofie zelfs één grote koan, maar dat terzijde.
Tijdens de WESP-bijeenkomst werd gefilosofeerd over de paradoxale stelling: A=A en A≠A. Dit wordt in de wetenschap gezien als onmogelijk en strijdig met het principe van de uitgesloten derde: iets is waar of niet waar, een derde mogelijkheid is er niet. Echter in de zenfilosofie gelooft men niet in de 100% juistheid van welke theoretische stelling dan ook.
Dus A=A is wel juist, maar nooit helemaal juist, hetzelfde geldt voor A≠A en juist daarom kunnen ze beide tegelijk gelden. Onze ideeën over wat waar en wat niet waar is, schieten altijd tekort bij de constant veranderende werkelijkheid. De paradox kan opgelost worden door te zien dat waar A=A geldt, ook A≠A geldt. A=A geldt alleen in de abstracte
ideeënwereld. A≠A geldt wanneer A een concrete vorm aanneemt. Twee A’s kunnen nooit identiek zijn.
Probeer maar eens tweemaal achter elkaar op precies dezelfde wijze 'AAA' te zeggen. Dat kan niet. Dus op een abstract niveau geldt A=A, op het concrete niveau geldt A≠A. Samen geldt dus A=A & A≠A.
Woorden kloppen nooit helemaal, maar vaak kun je er gelukkig wel heel goed mee communiceren. Wie doorziet dat woorden vaak kloppen en heel nuttig kunnen zijn, maar tegelijkertijd weet dat ze nooit helemaal kloppen, bezit belangrijke ingrediënten voor optimale communicatie.
passen bij de werkelijkheid.
Met onze meer of minder juiste concepten vormen we onze wereld en deze concepten hebben derhalve een zeer grote invloed op ons, zowel positief als negatief. De drang van mensen om het gelijk van hun concepten te bevechten is vaak zeer groot. Deze overtuigingsdrang leidt onder meer tot terrorisme en oorlog, het beschadigen van onderlinge relaties en wetenschappelijk en religieus fundamentalisme.
Wanneer je je bewust bent van het feit dat je altijd hooguit deels juiste concepten hanteert, kun je flexibeler omgaan met jezelf, je eigen denken en de mensen om je heen. Een praktisch
We hebben concepten nodig om de werkelijkheid te kunnen managen: je geeft dingen een naam en een betekenis, zodat je erover kunt denken en communiceren en ermee kunt werken. Door middel van concepten vatten we de werkelijkheid in voor ons te bevatten taal en beelden; we maken onze eigen werkelijkheid zodat we ermee om kunnen gaan.
Conceptueel, dualistisch denken is dus nuttig en nodig, we moeten alleen niet denken dat de werkelijkheid is zoals wij die denken en zien. De waarheid is altijd relatief, wat nu waar is kan op een ander moment, of vanuit een ander perspectief niet waar zijn. We hanteren de concepten die op dat moment de waarheid het best lijken te benaderen, tot er nieuwe concepten bedacht worden die beter
voorbeeld. Het gangbare idee/concept is 'het is niet leuk om in de gevangenis te zitten', maar mocht je er per vergissing toch in terecht komen, dan kun je maar beter in staat zijn om daar anders over te denken. Lukt het je dan om flexibel om te gaan met de concepten en deze aan te passen aan de omstandigheden, dan kun je denken dat het fijn is om in de gevangenis te zitten, omdat je dan veel tijd hebt om te mediteren. Zo voorkom je dan hopelijk de veel voorkomende gevangenispsychoses. Het doorzien van de relatieve geldigheid van alle concepten kan ons helpen betere wetenschappers en levenskunstenaars te worden.
Bovendien helpt dit ons om meer begrip te hebben voor andersdenkenden, en wie denkt er niet anders?
Mis de volgende nieuwsbrief niet, abonneer je hier!

Archief

ZenActueel 24 april 2015

ZenActueel 17 april 2015

ZenActueel 10 april 2015

ZenActueel 3 april 2015

ZenActueel 27 maart 2015

ZenActueel 20 maart 2015

ZenActueel 13 maart 2015

ZenActueel 6 maart 2015

ZenActueel 27 februari 2015

ZenActueel 20 februari 2015

ZenActueel 13 februari 2015

ZenActueel 6 februari 2015

ZenActueel 30 januari 2015

ZenActueel 23 januari 2015

ZenActueel 16 januari 2015

ZenActueel 9 januari 2015

ZenActueel 2 januari 2015

ZenActueel 26 december 2014

ZenActueel 19 december 2014

ZenActueel 12 december 2014

ZenActueel 5 december 2014

ZenActueel 28 november 2014

ZenActueel 21 november 2014

ZenActueel 14 november 2014

ZenActueel 7 november 2014

ZenActueel 31 oktober 2014

ZenActueel 24 oktober 2014

ZenActueel 17 oktober 2014

ZenActueel 10 oktober 2014

ZenActueel 3 oktober 2014

ZenActueel 26 september 2014

ZenActueel 19 september 2014

ZenActueel 12 september 2014

ZenActueel 5 september 2014

ZenActueel 29 augustus 2014

ZenActueel 22 augustus 2014

ZenActueel 15 augustus 2014

ZenActueel 8 augustus 2014

ZenActueel 1 augustus 2014

ZenActueel 25 juli 2014

ZenActueel 18 juli 2014

ZenActueel 11 juli 2014

ZenActueel 4 juli 2014

ZenActueel 27 juni 2014

ZenActueel 20 juni 2014

ZenActueel 13 juni 2014

ZenActueel 6 juni 2014

ZenActueel 30 mei 2014

ZenActueel 23 mei 2014

ZenActueel 16 mei 2014

ZenActueel 9 mei 2014

ZenActueel 2 mei 2014

ZenActueel 25 april 2014

ZenActueel 18 april 2014

ZenActueel 11 april 2014

ZenActueel 4 april 2014

ZenActueel 28 maart 2014

ZenActueel 21 maart 2014

ZenActueel 14 maart 2014

ZenActueel 7 maart 2014

ZenActueel 28 februari 2014

ZenActueel 21 februari 2014

ZenActueel 14 februari 2014

ZenActueel 7 februari 2014

ZenActueel 31 januari 2014

ZenActueel 24 januari 2014

ZenActueel 17 januari 2014

ZenActueel 10 januari 2014

ZenActueel 3 januari 2014

Zen.nl nieuwsbrief 27 december 2013

Zen.nl nieuwsbrief 20 december 2013

Zen.nl nieuwsbrief 13 december 2013

Zen.nl nieuwsbrief 6 december 2013

Zen.nl nieuwsbrief 29 november 2013

Zen.nl nieuwsbrief 22 november 2013

Zen.nl nieuwsbrief 15 november 2013

Zen.nl nieuwsbrief 8 november 2013

Zen.nl nieuwsbrief 1 november 2013

Zen.nl nieuwsbrief 25 oktober 2013

Zen.nl nieuwsbrief 18 oktober 2013

Zen.nl nieuwsbrief 11 oktober 2013

Zen.nl nieuwsbrief 4 oktober 2013

Zen.nl nieuwsbrief 27 september 2013

Zen.nl nieuwsbrief 20 september 2013

Zen.nl nieuwsbrief 13 september 2013

Zen.nl nieuwsbrief 6 september 2013

Zen.nl nieuwsbrief 30 augustus 2013

Zen.nl nieuwsbrief 23 augustus 2013

Zen.nl nieuwsbrief 16 augustus 2013 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief 9 augustus 2013 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief 2 augustus 2013 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief 26 juli 2013 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief 19 juli 2013 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief 12 juli 2013 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief 5 juli 2013 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief 28 juni 2013 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief 21 juni 2013 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief 14 juni 2013 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief 7 juni 2013 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief 31 mei 2013 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief 24 mei 2013 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief 17 mei 2013 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief 10 mei 2013 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief 3 mei 2013 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief 26 april 2013 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief 19 april 2013 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief 12 april 2013 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief 5 april 2013 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief 29 maart 2013 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief 22 maart 2013 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief 15 maart 2013 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief 8 maart 2013 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief 1 maart 2013 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief 22 februari 2013 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief 15 februari 2013 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief 8 februari 2013 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief 1 februari 2013 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief 25 januari 2013 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief 11 januari 2013 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief 4 januari 2013 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief 28 december 2012 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief 21 december 2012 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief 14 december 2012 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief 7 december 2012 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief 30 november 2012 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief 23 november 2012 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief 16 november 2012 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief 9 november 2012 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief 26 oktober 2012 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief 19 oktober 2012 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief 12 oktober 2012 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief 5 oktober 2012 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief 28 september 2012 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief 21 september 2012 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief september 2012-2 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief september 2012-1 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief augustus 2012-4 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief augustus 2012-3 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief augustus 2012-2 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief augustus 2012 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief juli 2012 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief juni 2012 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief mei 2012 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief april 2012 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief maart 2012 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief februari 2012 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief januari 2012 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief december 2011 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief november 2011 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief oktober 2011 in pdf

Fotocollage uitzicht en opening Zen.nl Nijmegen 2 sept. 2011 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief september 2011 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief augustus 2011 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief juli 2011 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief juni 2011 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief mei 2011 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief april 2011 met Sri Lanka special in pdf

Zen.nl nieuwsbrief april 2011 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief maart 2011 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief februari 2011 met sesshin special in pdf

Zen.nl nieuwsbrief kerst 2010 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief nr.5 december 2010 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief nr.4 november 2010 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief nr.3 oktober 2010 met sesshin special in pdf

Zen.nl nieuwsbrief nr.2 september 2010 in pdf

Zen.nl nieuwsbrief nr.1 augustus 2010 in pdf over artsen en Zen

Zen.nl nieuwsbrief juni 2010 in pdf over sesshin in Barchem

Zen.nl nieuwsbrief april 2010 in pdf over Zen in China

Zen.nl nieuwsbrief over 2008 in pdf

Nieuws in de media

Casa luna radio interview op 2 november jl. met Rients over Zen en geluk

BNR Nieuwsradio interview met Rients Ritskes en Liselotte Smits, dd. 6-10-2010

Vanaf 9:28 minuten begint het interview!

Meer:

Videos, waaronder de sesshin film van Denemarken 2010

Boeken, waaronder het nieuwe boek Leer denken wat je wil denken / basisboek zentraining

Publicaties in de diverse media die over Zen.nl geschreven zijn, waaronder
De effecten van zen.